Återgå till huvudmötesmeddelande

Mötesdeltagare kan välja att återgå till huvudmötet eller stanna kvar i det breakoutade mötet.

Mötesdeltagare som återvänder till huvudmötet kan komma tillbaka till det breakoutade mötet senare, om det pågående mötet fortfarande pågår.


 

Om du inte avslutar de breakoutade mötena när du ber alla att återkomma stängs ljudet av för mötesdeltagarna när de återgår till huvudmötet. Påminn mötesdeltagare att slå på ljudet om de har något att säga.

Den här funktionen stöds på Webex Meetings och Webex Webbsysklar. Den här funktionen finns tillgänglig på vår videonät-klara mötesplattform i Webex-appen.

I menyn Breakout klickar du på Mer > Be alla att återgå.

Meddelandet skickas till mötesdeltagare i alla möten.

Knacka > begär att alla återvänder.

Meddelandet skickas till mötesdeltagare i alla möten.