Powrót do wiadomości o głównym spotkaniu

Uczestnicy mogą zdecydować się na powrót do głównego spotkania lub pozostanie w sesjach breakout.

Uczestnicy, którzy powrócą do głównego spotkania, mogą ponownie dołączyć do sesji breakout później, jeśli sesje breakout są nadal w toku.


Jeśli nie zakończysz sesji przerwy, gdy poprosisz wszystkich o powrót, dźwięk uczestników zostanie wyciszony, gdy powrócą na główne spotkanie. Przypomnij uczestnikom, aby wyłączli wyciszenie, jeśli mają coś do powiedzenia.

Sesje Breakout są dostępne w witrynach WBS40.9 i nowszych. WBS41.9 i Room OS 10 są wymagane na urządzeniach w celu korzystania z sesji breakout. Aby dowiedzieć się, której wersji aplikacji Spotkania używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji programu Spotkania Webex.

W menu Breakout kliknij polecenie Poproś wszystkich o powrót.

Poproś wszystkich o zwrot opcji menu
Wiadomość jest wysyłana do uczestników wszystkich sesji breakout.

Stuknij opcję Więcej > Poproś wszystkich o powrót.

Wiadomość jest wysyłana do uczestników wszystkich sesji breakout.