Ana toplantı mesajına geri dön

Katılımcılar ana toplantıya geri dönme veya ara oturumlarda kalmayı seçebilir.

Ana toplantıya geri dönüş yapan katılımcılar, ara sona ermişse aralara daha sonra yeniden katılım sağlar.


Hepiniz geri dönmesini istiranda bulundursanız ara oturumları sona ererse ana toplantıya döndüklerine katılımcıların sesi de kurulur. Katılımcılara bir şey söylemeleri gerekenleri varsa kendilerinin kendilerinin hiç bir şey söylemelerini hatırlatnın.

Ara oturumlar, WBS40.9 ve sonraki sitelerde kullanılabilir. Hangi kullanıcı sürümünü Webex Meetings için Uygulama Sürümü Cisco Webex Meetings bakın.

Ara menüsünden, Dönmesini iste'yetıklayın.

Herkesden menü seçeneğini geri dönmelerini iste
Mesaj, tüm aralarda katılımcılara gönderilir.

Daha fazla >'ye Dokunun ve Herkesden Geri Dönmelerini Sorun.

Mesaj, tüm aralarda katılımcılara gönderilir.