Ana toplantı mesajına geri dön

Katılımcılar ana toplantıya geri dönme veya ara oturumlarda kalmayı seçebilir.

Ana toplantıya geri dönüş yapan katılımcılar, ara hala devam ediyorsa aralara daha sonra yeniden katılımda olabilir.


Hepiniz geri dönmesini istiranda bulundursanız ara oturumları bitirersiniz, ana toplantıya döndüklerine katılımcıların sesi de kurulur. Katılımcılara bir şey söylemeleri gerekenleri varsa kendilerinin kendilerinin hiç bir şey söylemelerini hatırlatnın.

Ara oturumlar, WBS40.9 ve sonraki sitelerde kullanılabilir. Ara oturumları kullanmak için cihazlarda WBS41.9 ve Room OS 10 gereklidir. Hangi Meetings sürümünü kullanmakta olduğunu bulmak için Bkz. Kullanıcı sürümü Webex Meetings bakın.

Ara menüsünden, Dönmesini iste'yetıklayın.

Herkesden menü seçeneğini geri dönmelerini iste
Mesaj, tüm aralarda katılımcılara gönderilir.

Daha Fazla >'ye Dokunun ve Herkesden Geri Dönmelerini Sorun.

Mesaj, tüm aralarda katılımcılara gönderilir.