Ana toplantı mesajına dön

Katılımcılar ana toplantıya dönmeyi veya ara oturumlarında kalmayı seçebilirler.

Ana toplantıya dönen katılımcılar, ara oturumları Sürüyor ediyorsa, ara oturumlarına daha sonra yeniden katılabilir.


 

Herkesin geri dönmesini istediğinizde ara oturumlarını bitirmezseniz, ana toplantıya döndüklerinde katılımcıların sesi kapatılır. Katılımcılara söyleyecekleri bir şey varsa sesi açmalarını hatırlatın.

Bu özellik, Webex Meetings ve Webex Webinars desteklenir. Webex Uygulamasında bu özellik, Video Mesh için hazır toplantı platformumuzda mevcuttur.

itibaren koparma menü, tıklayın daha fazla > Herkesten geri dönmesini isteyin .

Mesaj, tüm ara oturumlarındaki katılımcılara gönderilir.

dokunun daha fazla > Herkesten Geri Dönmesini İsteyin .

Mesaj, tüm ara oturumlarındaki katılımcılara gönderilir.