Návrat ke zprávě o hlavní schůzce

Účastníci se mohou rozhodnout, že se vrátí na hlavní schůzku nebo zůstanou v breakout sessions.

Účastníci, kteří se vrátí na hlavní schůzku, se mohou k breakout sessions připojit později, pokud relace přerušení stále probíhají.


Pokud neukončete breakout sessions, když požádáte všechny o návrat, zvuk účastníků se po návratu na hlavní schůzku ztlumí. Připomeňte účastníkům, aby ztlumili, pokud mají co říct.

Breakout relace jsou k dispozici na stránkách WBS40.9 a novějších. WBS41.9 a Room OS 10 jsou vyžadovány na zařízeních, aby bylo možné používat breakout sessions. Informace o tom, kterou verzi schůzek používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

V nabídce Breakout klikněte na Požádat o vrácenívšech .

Požádat všechny o možnost nabídky vrátit
Zpráva je odeslána účastníkům všech breakout sessions.

Klepněte na Další > Požádejte všechny, aby se vrátili.

Zpráva je odeslána účastníkům všech breakout sessions.