Přejít zpět na zprávu hlavní schůzky

Účastníci se mohou rozhodnout vrátit do hlavní schůzky nebo zůstat ve schůzkách ve skupinách.

Účastníci, kteří se vrátí do hlavní schůzky, se mohou ke schůzkám ve skupinách později znovu připojit, pokud schůzky ve skupinách stále probíhá.


 

Pokud neukončíte schůzky ve skupinách a všechny požádáte, aby se vrátili, zvuk účastníků se při návratu do hlavní schůzky ztlumí. Připomeňte účastníkům, aby zrušili ztlumení, pokud chtějí co říct.

Tato funkce je podporována u Webex Meetings a Webex Webinars. Tato funkce v aplikaci Webex je dostupná na naší platformě pro schůzky podporující Video Mesh.

Z Schůzka klikněte na Další > Požádejte všechny, aby se vrátili .

Zpráva je odeslána účastníkům všech relací ve skupinách.

Klepněte na Další > Pro návrat se zeptat všech .

Zpráva je odeslána účastníkům všech relací ve skupinách.