Осъществяване на повикване

Използвайте своя телефон така, както използвате всеки друг телефон, за да извършите повикване.

Въведете телефонен номер и натиснете Повикване.

Осъществяване на повикване с код за бързо набиране

Преди да започнете

Задайте кодове за бързо набиране от екрана на телефона.

Въведете кода за бързо набиране и натиснете Повикване.

Повторно набиране на номер

Можете да направите повикване към телефонния номер, който е набиран последен.

1

Натиснете Повторно набиране.

По подразбиране софтуерният бутон Повтнаб не се показва на екрана на телефона. Свържете се с администратора, за да го конфигурирате.

2

Изберете запис на повикване от списъка Направени повиквания и натиснете Повикване.

Можете също така да получите достъп до списъка С поставени повиквания от Информация и настройки > Последни > Поставени повиквания.

Набиране на международен номер

Можете да правите международни повиквания, като поставите знак плюс (+) пред номера на телефона.

1

Натиснете и задръжте звездата (*) поне за 1 секунда.

Пред първата цифра от номера на телефона се показва знака плюс (+).

2

Въведете телефонния номер.

3

Натиснете Повикване или изчакайте 10 секунди след натискането на последния бутон за автоматично повикване.

Защитени повиквания

Телефонът ви шифрова всички обаждания, за да защити обажданията. Иконата за заключване показва на екрана на телефона за всички сигурни обаждания.

Можете също да зададете парола на телефона, за да ограничите неупълномощен достъп.