Nawiązywanie połączenia

Nawiązywanie połączeń przebiega tak samo, jak na każdym innym telefonie.

Nawiązywanie połączenia za pomocą kodu szybkiego wybierania

Zanim rozpoczniesz

Skonfiguruj kody szybkiego wybierania Na stronie WWW telefonu lub na ekranie telefonu.

1

Wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połącz.

2

Aby nawiązać połączenie przy podniesionej słuchawce, wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połącz.

Ponowne wybieranie numeru

Można nawiązać połączenie z ostatnim wybranym numerem telefonu.

1

Naciśnij klawisz Powtórz.


 

W przypadku Webex Calling, obszary robocze obsługują ponowne wybieranie numeru, gdy historia Połączeń lokalnych jest ustawiona na urządzeniach obszaru roboczego lub przy użyciu FAC *66.

2

Wybierz rekord połączenia z listy Połączenia nawiązane i naciśnij przycisk Połącz.

Do listy Połączenia nawiązane można również uzyskać dostęp poprzez wybranie kolejno opcji Informacje i ustawienia > Ostatnie > Połączenia nawiązane.

Wybieranie numeru międzynarodowego

Aby wybierać numery międzynarodowe, należy poprzedzać numer telefonu znakiem plus (+).

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdki (*) przez co najmniej 1 sekundę.

Znak plus (+) jest wyświetlany jako pierwsza cyfra numeru telefonu.

2

Wprowadź numer telefonu.

3

Naciśnij przycisk Połącz lub poczekaj 10 sekund od ostatniego naciśnięcia, aby automatycznie nawiązać połączenie.

Połączenia bezpieczne

Twój telefon szyfruje wszystkie połączenia, aby je chronić. Ikona kłódki jest wyświetlana na ekranie telefonu dla wszystkich bezpiecznych połączeń.

Można również ustawić hasło w telefonie, aby ograniczyć dostęp osób nieupoważnionych.