Ringa ett samtal

Använd telefonen precis som alla andra telefoner för att ringa samtal.

Ringa ett samtal med hjälp av en kortnummerlista

Innan du börjar

Konfigurera en kortnummerlista på telefonens webbsida eller från telefonskärmen.

1

Ange kortnummerkoden och tryck på Ring.

2

Om du vill ringa ett samtal medan luren är av anger du kortnummerkoden och trycker på Ring.

Ringa upp ett nummer igen

Du kan ringa upp det senast slagna telefonnumret.

1

Tryck på Ring igen.


 

För Webex Calling har arbetsytor stöd för Ring igen när historik för Lokalt samtal är inställt för arbetsytans enheter eller med hjälp av FAC *66.

2

Välj samtalsinspelning från listan Ringda samtal och tryck på Ring.

Du kan också öppna listan Ringda samtal från Information och inställningar >Senaste > Ringda samtal .

Slå ett internationellt nummer

Du kan ringa internationella samtal genom att använda ett plustecken (+) som prefix framför telefonnumret.

1

Tryck och håll in stjärna (*) i minst 1 sekund.

Plustecknet (+) visas som första siffra i telefonnumret.

2

Ange telefonnumret.

3

Tryck på Samtal eller vänta tio sekunder efter den sista knapptryckningen för att automatiskt ringa samtalet.

Säkra samtal

Telefonen krypterar alla samtal för att skydda dem. Låsikonen visas på telefonskärmen för alla säkra samtal.

Du kan också använda ett lösenord på din telefon för att undvika obehörig åtkomst.