Ringa ett samtal

Använd telefonen precis som alla andra telefoner för att ringa samtal.

Ange ett nummer och tryck på Ring.

Ringa ett samtal med hjälp av en kortnummerkod

Innan du börjar

Konfigurera en kortnummerlista från telefonskärmen.

1

Ange kortnummerkoden och tryck på Ring.

2

Om du vill ringa ett samtal medan luren är av anger du kortnummerkoden och trycker på Ring.

Ringa upp ett nummer igen

Du kan ringa upp det senast slagna telefonnumret.

1

Tryck på Ring igen.

Som standard visas inte den programstyrda knappen Ring igen på telefonskärmen. Kontakta din administratör om du vill konfigurera den.

2

Välj samtalsinspelning från listan Ringda samtal och tryck på Ring.

Du kan även öppna listan över Ringda samtal från Information och inställningar > Senaste > Ringda samtal.

Slå ett internationellt nummer

Du kan ringa internationella samtal genom att använda ett plustecken (+) som prefix framför telefonnumret.

1

Tryck och håll in stjärna (*) i minst 1 sekund.

Plustecknet (+) visas som första siffra i telefonnumret.

2

Ange telefonnumret.

3

Tryck på Samtal eller vänta tio sekunder efter den sista knapptryckningen för att automatiskt ringa samtalet.

Säkra samtal

Telefonen krypterar alla samtal för att skydda dem. Låsikonen visas på telefonskärmen för alla säkra samtal.

Du kan också använda ett lösenord på din telefon för att undvika obehörig åtkomst.