Foretag et opkald

Brug din telefon som en hvilken som helst anden til at foretage opkald.

Angiv et nummer, og tryk på Ring op.

Foretag et opkald med en hurtigopkaldskode

Inden du begynder

Konfigurer hurtigopkaldskoder på telefonens side.

1

Angiv hurtigopkaldskoden, og tryk på Opkald.

2

Hvis du vil foretage et opkald med røret løftet, skal du angive koden for hurtigopkald og trykke på Ring op.

Ring et nummer op igen

Du kan ringe op til det senest indtastede telefonnummer.

1

Tryk på Gentag.

Som standard vises programtasten Gentag ikke på telefonskærmen. Kontakt administratoren for at konfigurere den.

2

Vælg en kontaktperson på opkaldslisten Foretagne opkald, og tryk på Ring op.

Du kan også få adgang til listen Foretagne opkald under Oplysninger og indstillinger > Seneste > Foretagne opkald.

Ring til et internationalt telefonnummer

Du kan ringe til internationale numre, når du indtaster tegnet plus (+) foran telefonnummeret.

1

Tryk på stjernetasten (*), og hold den nede i mindst 1 sekund.

Plustegnet (+) vises som det første ciffer i telefonnummeret.

2

Indtast telefonnummeret.

3

Tryk på Opkald, eller vent 10 sekunder efter det sidste tastetryk for automatisk at placere opkaldet.

Sikre opkald

Telefonen krypterer alle opkald for at beskytte opkaldene. Hængelåsikonet vises på telefonskærmen for alle sikre opkald.

Du kan også angive en adgangskode på din telefon for at begrænse uautoriseret adgang.