Klicanje

Telefon uporabite za klicanje kot s katerim koli drugim telefonom.

Klicanje s kodo za hitro klicanje

Preden začnete

Kode za hitro klicanje nastavite na spletni strani ali zaslonu telefona.

1

Vnesite kodo za hitro klicanje in pritisnete Klic.

2

Če želite vzpostaviti klic, ko je slušalka dvignjena, vnesite kodo za hitro klicanje in pritisnete Kliči.

Ponovno klicanje številke

Pokličete lahko zadnjo klicano telefonsko številko.

1

Pritisnite Ponovi.


 

Za Webex Calling delovni prostori podpirajo vnovično klicanje, ko je zgodovina lokalnih klicev nastavljena na naprave delovnega prostora ali z uporabo FAC *66.

2

Na seznamu Opravljeni klici izberite zapis klica in pritisnete Klic.

Do seznama odhodnih klicev lahko dostopate tudi iz možnosti Informacije in nastavitve > Nedavni > Odhodni klici.

Klicanje mednarodne številke

Mednarodne klice vzpostavite, tako da pred telefonsko številko vstavite znak plus (+).

1

Pritisnite in vsaj eno sekundo držite zvezdico (*).

Znak plus (+) se prikaže kot prva števka v telefonski številki.

2

Vnesite telefonsko številko.

3

Pritisnite Klic oziroma počakajte 10 sekund po zadnjem pritisku tipke, da se začne samodejno klicanje.

Varni klici

Vaš telefon šifrira in s tem zaščiti vse klice. Pri vseh varnih klicih je na zaslonu telefona prikazana ikona ključavnice.

Nastavite lahko tudi geslo za omejitev nepooblaščenega dostopa do telefona.