Efectuarea unui apel

Utilizați telefonul ca pe orice alt telefon obișnuit pentru a efectua un apel.

Introduceți un număr și apăsați Apelare.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui cod de apelare rapidă

Înainte de a începe

Setați codurile de apelare rapidă pe ecranul telefonului.

Introduceți codul de apelare rapidă și apăsați Apelare.

Reapelarea unui număr

Puteți apela cel mai recent număr format.

1

Apăsaţi Reapl.

În mod implicit, tasta programabilă Reapelare nu se afișează pe ecranul telefonului. Contactaţi administratorul pentru a o configura.

2

Selectați înregistrarea apelurilor din lista Apeluri efectuate și apăsați Apelare.

De asemenea, puteți accesa lista Apeluri efectuate din Informații și setări > Recente > Apeluri efectuate.

Formarea unui număr internațional

Puteți apela numere internaționale formând în fața acestora semnul plus (+).

1

Apăsați și mențineți apăsată tasta stea(*) timp de cel puțin 1 secundă.

Semnul plus (+) este afișat ca prim caracter din numărul de telefon.

2

Introduceți numărul de telefon.

3

Apăsați Apelare sau așteptați 10 secunde după apăsarea ultimei taste pentru a efectua automat apelul.

Apeluri securizate

Telefonul dvs. criptează toate apelurile pentru a le proteja. Pictograma de blocare se afișează pe ecranul telefonului pentru toate apelurile securizate.

De asemenea, puteți să setați o parolă pe telefon pentru a restricționa accesul neautorizat.