Foreta et anrop

Bruk telefonen din til å ringe som du ville brukt en hvilken som helst annen telefon.

Angi nummeret og trykk på Ring.

Foreta et anrop med en kortnummerkode

Før du begynner

Konfigurer kortnummerkoder fra telefonskjermen.

Tast inn kortnummerkoden og trykk på Ring.

Ringe et nummer på nytt

Du kan ringe det sist ringte nummeret igjen.

1

Trykk på Gjenta.

Som standard vises ikke Gjenta-funksjonstasten på telefonskjermen. Kontakt administrator hvis du vil konfigurere den.

2

Velg samtaleoppføringen fra Ringte nummer-listen, og trykk på Ring.

Du kan også gå til listen over anrop fra informasjon og innstillinger > nylige > samtale.

Ring et internasjonalt telefonnummer

Du kan ringe internasjonale numre når du plasserer et plusstegn (+) foran nummeret.

1

Trykk og hold inne stjerne (*) i minst 1 sekund.

Plusstegnet vises foran det første tallet i telefonnummeret.

2

Skriv inn telefonnummeret.

3

Trykk på Ring eller vent i 10 sekunder etter det siste tastetrykket for å foreta en oppringning automatisk.

Sikre anrop

Telefonen krypterer alle anrop for å beskytte anropene. Lås-ikonet vises på telefon skjermen for alle sikre anrop.

Du kan også angi et passord på telefonen for å begrense uautorisert tilgang.