Uskutočnenie hovoru

Pomocou svojho telefónu môžete telefonovať rovnako, ako s akýmkoľvek iným telefónom.

Uskutočnenie hovoru pomocou kódu rýchlej voľby

Skôr než začnete

Kódy rýchlej voľby môžete nastaviť na webovej stránke telefónu alebo na obrazovke vášho telefónu.

1

Zadajte kód rýchlej voľby a stlačte tlačidlo Hovor.

2

Ak chcete uskutočniť hovor pri zdvihnutom slúchadle, zadajte kód rýchlej voľby a stlačte tlačidlo Volať.

opätovné vytočenie čísla,

Môžete zavolať na naposledy vytočené telefónne číslo.

1

Stlačte tlačidlo Opakovať.


 

V prípade Webex Calling pracovné priestory podporujú opakované vytáčanie, ak je história miestnych volaní nastavená na zariadenie pracovného priestoru alebo pomocou FAC *66.

2

Vyberte záznam hovoru zo zoznamu Uskutočnené hovory a stlačte Hovor.

Prístup k zoznamu Odchádzajúce hovory môžete získať aj v časti Informácie a nastavenia > Posledné > Odchádzajúce hovory.

Vytočenie medzinárodného čísla

Ak pred číslo telefónu umiestnite znak (+), môžete volať do zahraničia.

1

Stlačte a podržte tlačidlo hviezdička (*) aspoň na 1 sekundu.

Ako prvý znak telefónneho čísla sa zobrazí znak plus (+).

2

Zadajte telefónne číslo.

3

Stlačte tlačidlo Volať alebo počkajte 10 sekúnd po stlačení posledného tlačidla, aby sa hovor vykonal automaticky.

Zabezpečené hovory

Telefón šifruje všetky hovory, aby boli chránené. Ikona zámku sa zobrazuje na obrazovke telefónu pre všetky zabezpečené hovory.

Môžete tiež nastaviť heslo v telefóne, aby ste obmedzili neoprávnený prístup.