Uskutečnění hovoru

Hovor na telefonu uskutečníte stejně jako na jakémkoli jiném telefonu.

Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko Hovor.

Uskutečnění hovoru pomocí kódu rychlé volby

Než začnete

Kódy rychlé volby můžete nastavit za použití obrazovky telefonu.

Zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

Opakování volání

Poslední volané telefonní číslo můžete znovu vytočit.

1

Stiskněte tlačítko Opakovat.

Ve výchozím nastavení se softwarové tlačítko Opakovat na obrazovce telefonu nezobrazuje. Ohledně konfigurace se obraťte na správce.

2

Vyberte záznam hovoru v seznamu Uskutečněné hovory a stiskněte tlačítko Volat.

Seznam Odchozí hovory můžete otevřít také zvolením možností Informace a nastavení > Historie > Uskutečněné hovory.

Volání na mezinárodní číslo

Chcete-li volat do zahraničí, musíte před telefonní číslo vložit znak +.

1

Stiskněte a podržte tlačítko hvězdičky (*) nejméně na 1 sekundu.

Jako první znak telefonního čísla se zobrazí znak +.

2

Zadejte telefonní číslo.

3

Stiskněte tlačítko Volat nebo počkejte 10 sekund od posledního stisknutí klávesy – hovor se uskuteční automaticky.

Zabezpečené hovory

Telefon zabezpečí všechny hovory šifrováním. U všech zabezpečených hovorů se zobrazuje ikona zámku.

V telefonu můžete také nastavit heslo, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.