Zavolání

Hovor na telefonu uskutečníte stejně jako na jakémkoli jiném telefonu.

Uskutečnění hovoru pomocí kódu rychlé volby

Než začnete

Kódy rychlé volby můžete nastavit na webové stránce telefonu nebo na obrazovce telefonu.

1

Zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

2

Chcete-li uskutečnit hovor se zvednutým sluchátkem, zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

opakování volání,

Poslední volané telefonní číslo můžete znovu vytočit.

1

Stiskněte tlačítko Opakovat.


 

V případě Webex Calling pracovní prostory podporují opakované vytáčení, pokud je historie místních volání nastavena na zařízení pracovního prostoru nebo pomocí FAC *66.

2

Vyberte záznam hovoru v seznamu Uskutečněné hovory a stiskněte tlačítko Volat.

Seznam Odchozí hovory můžete otevřít také zvolením možností Informace a nastavení > Historie > Uskutečněné hovory.

Vytočte mezinárodní číslo

Chcete-li volat do zahraničí, musíte před telefonní číslo vložit znak +.

1

Stiskněte a podržte tlačítko hvězdičky (*) nejméně na 1 sekundu.

Jako první znak telefonního čísla se zobrazí znak +.

2

Zadejte telefonní číslo.

3

Stiskněte tlačítko Volat nebo počkejte 10 sekund od posledního stisknutí klávesy – hovor se uskuteční automaticky.

Zabezpečené hovory

Telefon zabezpečí všechny hovory šifrováním. U všech zabezpečených hovorů se zobrazuje ikona zámku.

V telefonu můžete také nastavit heslo, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.