Грижа за Вашата слушалка

Можеш да си почистиш слушалката. Уверете се, че спазвате инструкциите ни за почистване.

Почистете незабавно слушалката си, ако влезе в контакт с нещо, което може да причини петна, или други щети; например, мръсотия или пясък, мастило, грим, сапун, препарат, киселини, кисели храни, или лосиони.


Не духайте и не използвайте сгъстен въздух (например аерозолни консерви, въздушни дюзи с ниско или високо налягане), за да почистите отворите на слушалката.

Не използвайте прахосмукачка или друго смукащо устройство за почистване на отворите на слушалката.

Не използвайте щифтове или други предмети за почистване на отворите на слушалката.

Използването на въздух, всмукване или механични предмети за почистване на отворите може да повреди слушалката и анулира гаранцията за слушалката.

Ако случайно пуснете слушалката във вода, или тя се пръсне, следвайте инструкциите ни, за да изсъхне от слушалката.

Почистване на екрана на слушалката

Ако екранът на слушалката ви се изцапа, избършете го с мека, суха кърпа.


 

Не използвайте никакви течности или прахове по телефона, защото те могат да замразят компонентите на слушалката и да причинят неуспехи.

Почистете външното на слушалката

Можете да почистите външност на слушалката с помощта на суха кърпа без власинки. За средата на здравеопазването препоръчваме да използвате Caviwipes™ и Saniwipes™ за цялостно почистване на слушалката. Кавивипс и Санивипс съдържат до 17% изопропанол.

Всеки почистващ разтвор, съдържащ по-голямо количество изопропанол, включително чист изопропанол, или алтернативна течност на алкохолна основа може потенциално да повреди слушалката. Не почиствайте слушалката с белина или други каустик продукти.

Прекомерното използване на Caviwipes и Saniwipes повече от 3 пъти на ден ще повреди повърхностното покритие на слушалката и ще промени външния вид на слушалката.

Почистете незабавно слушалката си, ако влезе в контакт с нещо, което може да причини петна, или други щети; например, мръсотия или пясък, мастило, грим, сапун, препарат, киселини, кисели храни, или лосиони.


Не духайте и не използвайте сгъстен въздух (например аерозолни консерви, въздушни дюзи с ниско или високо налягане), за да почистите отворите на слушалката.

Не използвайте прахосмукачка или друго смукащо устройство за почистване на отворите на слушалката.

Не използвайте щифтове или други предмети за почистване на отворите на слушалката.

Използването на въздух, всмукване или механични предмети за почистване на отворите може да повреди слушалката и анулира гаранцията за слушалката.

1

Извадете слушалката от зарядното устройство.

2

Избършете слушалката и екрана с мека кърпа без власене или с одобрена дезинфекцираща кърпичка.

3

Ако има чужди обекти (например фин пясък) в отвор в слушалката, докоснете слушалката срещу ръката си, за да разместите обектите.

Ако пуснете слушалката си във вода

Ако пуснете слушалката си във вода, ето какво правите:

  • Внимателно разклатете водата от слушалката.

  • Подсушете слушалката с мека, суха кърпа без власинки.

  • Оставете слушалката си в суха зона с някакъв въздушен поток; например, вентилатор, духащ хладен въздух, може да бъде насочен към скарата на високоговорителя на слушалката, за да помогне на слушалката да изсъхне. Само не слагай вентилатора близо до слушалката.

Ето някои неща, които не правите:

  • Не отваряйте вратата на батерията, докато слушалката е мокрена.

  • Не използвай сгъстен въздух, за да издухаш водата.

  • Не използвайте сешоар, за да изсъхне от слушалката.

  • Не слагайте памучен тампон, хартиена кърпа или кърпа в жака за слушалки или вътре в отделението за батерии.

  • Не чуквате слушалката на твърда повърхност.

  • Не слагай мокрена слушалка в люлката за зареждане. Трябва да изчакате, докато слушалката е напълно суха.


Гаранцията за слушалката не покрива слушалка, които са били изпуснати във вода или други течности.


Не духайте и не използвайте сгъстен въздух (например аерозолни консерви, въздушни дюзи с ниско или високо налягане), за да почистите отворите на слушалката.

Не използвайте прахосмукачка или друго смукащо устройство за почистване на отворите на слушалката.

Не използвайте щифтове или други предмети за почистване на отворите на слушалката.

Използването на въздух, всмукване или механични предмети за почистване на отворите може да повреди слушалката и анулира гаранцията за слушалката.

Ако звукът е заглушен, след като изсъхнете слушалката, може все още да има вода в отделенията на микрофона или високоговорителя. Поставете слушалката си, от страната на високоговорителя надолу, върху суха кърпа без власинки, за да видите дали водата капе. Ако все още има вода в слушалката, позволете на слушалката напълно да изсъхне, преди да я използвате.