Можете да почиствате слушалката. Уверете се, че спазвате нашите инструкции за почистване.

Почиствайте слушалката незабавно след като влезе в контакт с нещо, което може да причини петна или други повреди, например замърсяване или пясък, мастило, грим, препарат, киселинни храни или лосиони.


Не продухвайте и не използвайте въздух под налягане (например аерозоли, и дюзи под ниско или високо налягане) за почистване на отворите на слушалката.

Никога не използвайте прахосмукачка или друго устройство за почистване на отворите на телефона.

Не използвайте карфици или други предмети, за да почистите отворите на слушалката.

Използването на въздух, засмукване или механични предмети за почистване на отворите може да повреди слушалката и да отмени гаранцията.

Ако се случи да изпуснете слушалката във вода или да разлеете нещо върху него, следвайте инструкциите, за да го подсушите. Вижте дали изпускате слушалката си във вода.

Почистване на екрана на слушалката

Ако екранът на слушалката се замърси, избършете го с мек, сух парцал.


 

Не използвайте никакви течности или прахове за екрана, тъй като те могат да замърсят компонентите на слушалката и да причинят неизправности.

Почистете екстериора на слушалката

Можете да почистите външността на слушалката със суха кърпа без влакна. От съображения за здравна безопасност ви препоръчваме да използвате кърпи Caviwipes™ и Saniwipes™, за да почистите щателно слушалката. Кърпите Caviwipes и Saniwipes съдържат до 17% изопропанол.

Твърде голямата употреба на Caviwipes и Saniwipes повече от 3 пъти на ден ще повреди повърхността на слушалката и ще промени изгледа й.

Всеки почистващ разтвор, съдържащ по-голямо количество изопропанол, включително чист изопропанол, или друга течност на базата на алкохол може да повреди слушалката. Не почиствайте слушалката с белина или други разяждащи продукти.

Почиствайте слушалката незабавно след като влезе в контакт с нещо, което може да причини петна или други повреди, например замърсяване или пясък, мастило, грим, препарат, киселинни храни или лосиони.


Не продухвайте и не използвайте въздух под налягане (например аерозоли, и дюзи под ниско или високо налягане) за почистване на отворите на слушалката.

Никога не използвайте прахосмукачка или друго устройство за почистване на отворите на телефона.

Не използвайте карфици или други предмети, за да почистите отворите на слушалката.

Използването на въздух, засмукване или механични предмети за почистване на отворите може да повреди слушалката и да отмени гаранцията.

1

Отстранете слушалката от зарядното устройство.

2

Избършете слушалката и екрана с мека кърпа без влакна или с одобрена кърпа за почистване.

3

Ако има чужди тела (например фин пясък) в отворите на слушалката, го потупайте на ръката си, за да извадите телата.

Ако изпуснете слушалката си във вода

Ако изпуснете слушалката във вода, ето какво да направите:

  • Внимателно изтръскайте водата от слушалката.

  • Подсушете слушалката с мека, суха кърпа без влакна.

  • Оставете слушалката в суха, проветрива зона„ например под вентилатор със студен въздух, насочен към говорителя на слушалката, за да помогнете да се подсуши отвътре. Не поставяйте вентилатора близо до слушалката.

Ето някои неща, които не трябва да правите:

  • Не отворете капачето на батерията, докато слушалката е влажна.

  • Не използвайте въздух под налягане, за да издухате водата.

  • Не използвайте сешоар за коса, за да изсушите слушалката.

  • Не поставяйте памучни постелки, хартиени салфетки или кърпи върху изводите на телефона или в отделението за батерии.

  • Не потупвайте слушалката върху твърда повърхност.

  • Не поставяйте влажни слушалки в зарядната станция. Трябва да изчакайте, докато слушалката е напълно суха.


Гаранцията на слушалката не покрива слушалки, които са били изпускани във вода или други течности.


Не продухвайте и не използвайте въздух под налягане (например аерозоли, и дюзи под ниско или високо налягане) за почистване на отворите на слушалката.

Никога не използвайте прахосмукачка или друго устройство за почистване на отворите на телефона.

Не използвайте карфици или други предмети, за да почистите отворите на слушалката.

Използването на въздух, засмукване или механични предмети за почистване на отворите може да повреди слушалката и да отмени гаранцията.

Ако звукът е глух след като сте подсушили слушалката, е възможно все още да има вода в отделенията на микрофона или говорителя. Поставете слушалката с говорителя надолу върху суха кърпа без влакна, за да проверите дали няма вода. Ако все още в слушалката има вода, го оставете да изсъхне напълно преди да я използвате.