Du kan rengøre håndsættet. Sørg for at følge vores rengøringsinstruktioner.

Rengør håndsættet med det samme, hvis den kommer i kontakt med noget, der kan forårsage pletter eller anden skade. Det kunne f.eks. være snavs eller sand, blæk, makeup, sæbe, rengøringsmiddel, styre, sure fødevarer eller lotions.


Undgå at blæse eller bruge trykluft (f.eks. spraydåser, luftdysere med lavt eller højt tryk) for at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug ikke en støvsuger eller anden sugeanordning til at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug ikke stifter eller andre objekter til at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug af luft, sugning eller mekaniske objekter til at rengøre åbningerne kan beskadige håndsættet og ugyldiggøre garantien.

Hvis du taber håndsættet i vand, eller der kommer stænk på den, skal du følge vores i anvisninger i, hvordan du får håndsættet tørret. Se Hvis du taber håndsættet i vand.

Rengør håndsættets skærm

Hvis håndsættets skærm bliver snavset, skal du tørre den af med en blød, tør klud.


 

Undlad at bruge væsker eller skurepulver på telefonen, da dette kan forurene håndsættets komponenter og forårsage fejl.

Rengør håndsættet på ydersiden

Du kan rengøre håndsættet udvendigt med en tør fnugfri klud. Vi anbefaler, at du anvender Caviwipes™ og Saniwipes™ til at rengøre håndsættet grundigt i sundhedsmiljøer. Caviwipes og Saniwipes indeholder op til 17 % isopropanol.

Overforbrug af Caviwipes og Saniwipes mere end 3 gange om dagen vil beskadige håndsættets overfladebelægning og ændre dens udseende.

Enhver rengøringsopløsning, der indeholder en højere mængde isopropanol, herunder ren isopropanol, eller en alternativ alkoholbaseret væske, kan potentielt beskadige håndsættet. Undlad at rengøre håndsættet med blegemiddel eller andre kaustiske produkter.

Rengør håndsættet med det samme, hvis den kommer i kontakt med noget, der kan forårsage pletter eller anden skade. Det kunne f.eks. være snavs eller sand, blæk, makeup, sæbe, rengøringsmiddel, styre, sure fødevarer eller lotions.


Undgå at blæse eller bruge trykluft (f.eks. spraydåser, luftdysere med lavt eller højt tryk) for at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug ikke en støvsuger eller anden sugeanordning til at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug ikke stifter eller andre objekter til at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug af luft, sugning eller mekaniske objekter til at rengøre åbningerne kan beskadige håndsættet og ugyldiggøre garantien.

1

Tag håndsættet ud af opladeren.

2

Aftør håndsættet og skærmen med en blød, ren klud eller med en godkendt renseklud.

3

Hvis der er andre objekter (f.eks. fin sand) i en åbning i håndsættet, kan du presse håndsættet op mod din hånd for at frigøre objekter.

Hvis du taber håndsættet i vand

Hvis du taber håndsættet i vand, skal du gøre følgende:

  • Ryst forsigtigt vandet af håndsættet.

  • Tør håndsættet med en blød, tør og fnugfri klud.

  • Efterlad håndsættet i et tørt område med en vis luftgennemstrømning; f.eks. en ventilator, der blæser kølig luft, kan dirigeres over på håndsætshøjttalerens rist for at være med til at tørre håndsættet. Du skal bare ikke placere blæseren tæt på håndsættet.

Følgende ting må du ikke gøre:

  • Åbn ikke batteriets låge, mens håndsættet er vådt.

  • Brug ikke trykluft til at blæse vandet væk.

  • Brug ikke en hårtørrer til at tørre håndsættet.

  • Sæt ikke en vatpind, et stykke køkkenrulle eller klud ind i jackstikket til hovedtelefonen eller indvendigt i batterirummet.

  • Bank ikke håndsættet mod en hård overflade.

  • Sæt ikke et vådt håndsæt i opladningsholderen. Du skal vente, indtil håndsættet er helt tørt.


Garantien på håndsættet omfatter ikke håndsæt, der er tabt i vand eller andre væsker.


Undgå at blæse eller bruge trykluft (f.eks. spraydåser, luftdysere med lavt eller højt tryk) for at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug ikke en støvsuger eller anden sugeanordning til at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug ikke stifter eller andre objekter til at rengøre åbningerne i håndsættet.

Brug af luft, sugning eller mekaniske objekter til at rengøre åbningerne kan beskadige håndsættet og ugyldiggøre garantien.

Hvis lyden er dæmpet, når du har tørret håndsættet, kan der stadig være vand i mikrofon- eller højttalerrummet. Anbring håndsættet med højttalersiden nedad på en tør, fnugfri klud for at se, om der drypper vand ud. Hvis der stadig er vand i håndsættet, skal du lade håndsættet tørre, før du bruger det.