Ahizenizin Bakımı

Ahizenizi temizleyebilirsiniz. Temizlik talimatlarımıza mutlaka uyun.

Ahizenizin, üzerinde leke veya başka hasarlar bırakabilecek, örneğin, kir veya kum, mürekkep, makyaj malzemesi, sabun, deterjan, asit, asitli yiyecekler veya losyon gibi maddelere temas etmesi durumunda, ahizenizi derhal temizleyin.


Ahizenin deliklerini kesinlikle üfleyerek veya basınçlı hava (örneğin, aerosol kutuları, düşük veya yüksek basınçlı hava nozulları) kullanarak temizlemeyin.

Ahizenin deliklerini temizlemek için elektrikli süpürge veya başka bir emici cihaz kullanmayın.

Ahizenin deliklerini temizlemek için iğne veya başka bir cisim kullanmayın.

Deliklerin temizlenmesi için hava, emme veya mekanik nesnelerin kullanılması, ahizenin zarar görmesine ve garantisinin geçersiz olmasına yol açabilir.

Ahizenin suya düşmesi veya üzerine su sıçraması durumunda, ahizeyi kurulamak için verdiğimiz talimatları yerine getirin.

Ahizenizin Ekranını Temizleme

Ahizenizin ekranının kirlenmesi durumunda, yumuşak ve kuru bir bezle ahizenizi silin.


 

Ahizenin bileşenlerini kirletip arızalanmasına yol açabileceğinden, telefon üzerinde herhangi bir sıvı veya toz kullanmayın.

Ahizenizin Dışını Temizleme

Ahizenin dışını, tiftiklenmeyen kuru bir bezle silebilirsiniz. Hastane ve benzeri ortamlarda ahizeyi iyice temizlemek için Caviwipes™ ve Saniwipes™ kullanmanızı öneririz. Caviwipes ve Saniwipes %17'ye kadar izopropanol içerir.

Saf izopropanol dahil olmak üzere daha yüksek miktarda izopropanol içeren her türlü temizlik çözeltisi ve veya alkol bazlı alternatif sıvılar ahizeye zarar verebilir. Ahizeyi çamaşır suyu veya başka kostik ürünlerle temizlemeyin.

Caviwipes ve Saniwipes ürünlerinin günde 3 seferden fazla kullanılması, ahizenin yüzey kaplamasına zarar verir ve görünümünün değişmesine yol açar.

Ahizenizin, üzerinde leke veya başka hasarlar bırakabilecek, örneğin, kir veya kum, mürekkep, makyaj malzemesi, sabun, deterjan, asit, asitli yiyecekler veya losyon gibi maddelere temas etmesi durumunda, ahizenizi derhal temizleyin.


Ahizenin deliklerini kesinlikle üfleyerek veya basınçlı hava (örneğin, aerosol kutuları, düşük veya yüksek basınçlı hava nozulları) kullanarak temizlemeyin.

Ahizenin deliklerini temizlemek için elektrikli süpürge veya başka bir emici cihaz kullanmayın.

Ahizenin deliklerini temizlemek için iğne veya başka bir cisim kullanmayın.

Deliklerin temizlenmesi için hava, emme veya mekanik nesnelerin kullanılması, ahizenin zarar görmesine ve garantisinin geçersiz olmasına yol açabilir.

1

Ahizeyi şarj cihazından çıkarın.

2

Ahizenin ekranını tiftiklenmeyen yumuşak bir bezle veya onaylı bir dezenfektan mendille silin.

3

Ahizenin deliklerinde yabancı cisimlerin (örneğin, ince kum) olması durumunda, ahizeyi elinize vurarak bu cisimleri yerinden çıkarın.

Ahizenizi Suya Düşürmeniz Durumunda

Ahizenizi suya düşürmeniz durumunda şunları yapmanız gerekir:

  • Hafifçe ahizenin suyunu silkeleyin.

  • Ahizeyi tiftik bırakmayan, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.

  • Ahizenizi hava akışının olduğu kuru bir yerde kurumaya bırakın. Örneğin, ahizenin hoparlör ızgarasına serin hava üfüren bir vantilatör tutulabilir. Vantilatörü ahizeye fazla yaklaştırmamaya özen gösterin.

Yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

  • Ahize ıslakken pil bölmesini açmayın.

  • Suyu gidermek için basınçlı hava kullanmayın.

  • Ahizeyi kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.

  • Kulaklık jakına veya pil bölmesine kulak çubuğu, kağıt havlu veya bez sokmayın.

  • Ahizeyi sert yüzeylere vurmayın.

  • Islak ahizeyi şarj istasyonuna takmayın. Ahizenin tamamen kurumasını bekleyin.


Ahizenin su veya başka sıvılara düşürülmesi, ahizenin garanti kapsamında değildir.


Ahizenin deliklerini kesinlikle üfleyerek veya basınçlı hava (örneğin, aerosol kutuları, düşük veya yüksek basınçlı hava nozulları) kullanarak temizlemeyin.

Ahizenin deliklerini temizlemek için elektrikli süpürge veya başka bir emici cihaz kullanmayın.

Ahizenin deliklerini temizlemek için iğne veya başka bir cisim kullanmayın.

Deliklerin temizlenmesi için hava, emme veya mekanik nesnelerin kullanılması, ahizenin zarar görmesine ve garantisinin geçersiz olmasına yol açabilir.

Ahizeyi kurulamanızın ardından ses boğuk geliyorsa, mikrofon veya hoparlör bölmelerinde su kalmış olabilir. Ahizenizi, hoparlörü aşağı bakacak biçimde, tiftik bırakmayan kuru bir bezin üstüne yerleştirerek ahizeden su damlayıp damlamadığını kontrol edin. Ahizede su kalmışsa, ahizeyi kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.