Sluchátko můžete čistit. Dodržujte naše pokyny pro čištění.

Sluchátko ihned očistěte, jestliže přijde do kontaktu s něčím, co může způsobit vznik skvrn nebo dokonce jeho poškození, např. hlína nebo písek, inkoust, makeup, mýdlo, čisticí prostředky,kyseliny, kyselá jídla nebo krémy.


K čištění otvorů ve sluchátku nepoužívejte čisticí prostředky využívající vzduch (například aerosolové lahve nebo nízko- či vysokotlaké vzduchové trysky).

K čištění otvorů ve sluchátku nepoužívejte vysavač ani jiná sací zařízení.

K čištění otvorů v sluchátku nepoužívejte špendlíky ani jiné předměty.

Použití vzduchových, sacích nebo mechanických zařízení a předmětů k čištění otvorů může sluchátko poškodit, což způsobí zrušení záruky.

Pokud vám sluchátko spadne do vody nebo se něj vylije tekutina, postupujte podle našich pokynů k osušení sluchátka. Viz Pokud upustíte sluchátko do vody.

Čištění obrazovky sluchátka

Pokud se obrazovka sluchátka znečistí, setřete ji měkkým suchým hadříkem.


 

K čištění telefonu nepoužívejte tekutiny ani prášky, protože by mohly zanést součásti sluchátka a způsobit jejich poruchu.

Čištění vnějšku sluchátka

Vnějšek sluchátka můžete očistit suchým hadříkem, který nepouští vlákna. V prostředí zdravotnických zařízení doporučujeme používat k důkladnému čištění sluchátka hadříky Caviwipes™ a Saniwipes™. Hadříky Caviwipes a Saniwipes obsahují až 17 % isopropanolu.

Nadměrné použití dezinfekčních ubrousků Caviwipes a Saniwipes či jiných podobných prostředků (více než 3x denně) poškodí povrchovou úpravu sluchátka a změní jeho vzhled.

Jiné čisticí roztoky obsahující vyšší podíl isopropanolu včetně čistého isopropanolu nebo alternativní tekutiny na bázi alkoholů mohou sluchátko poškodit. Nečistěte sluchátko bělicími přípravky ani jinými leptavými přípravky.

Sluchátko ihned očistěte, jestliže přijde do kontaktu s něčím, co může způsobit vznik skvrn nebo dokonce jeho poškození, např. hlína nebo písek, inkoust, makeup, mýdlo, čisticí prostředky,kyseliny, kyselá jídla nebo krémy.


K čištění otvorů ve sluchátku nepoužívejte čisticí prostředky využívající vzduch (například aerosolové lahve nebo nízko- či vysokotlaké vzduchové trysky).

K čištění otvorů ve sluchátku nepoužívejte vysavač ani jiná sací zařízení.

K čištění otvorů v sluchátku nepoužívejte špendlíky ani jiné předměty.

Použití vzduchových, sacích nebo mechanických zařízení a předmětů k čištění otvorů může sluchátko poškodit, což způsobí zrušení záruky.

1

Vyjměte sluchátko z nabíječky.

2

Otřete sluchátko a obrazovku měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, nebo pomocí schválených čisticích prostředků.

3

Pokud jsou v otvorech sluchátka cizí předměty nebo různé nečistoty (například jemný písek), odstraňte je poklepáním sluchátka o svou ruku.

Pokud sluchátko spadne do vody

Pokud vám sluchátko spadne do vody, postupujte takto:

  • Opatrně setřeste vodu ze sluchátka.

  • Osušte sluchátko měkkým suchým hadříkem, který nepouští vlákno.

  • Nechejte sluchátko na suchém větraném místě. Vysušení můžete například urychlit tak, že namíříte na reproduktor sluchátka ventilátor foukající chladný vzduch. Avšak ventilátor nedávejte blízko sluchátka.

Neprovádějte tyto činnosti:

  • Když je sluchátko mokré, neotevírejte kryt baterie.

  • Neodstraňujte vodu proudem stlačeného vzduchu.

  • K sušení sluchátka nepoužívejte vysoušeč vlasů.

  • Nevkládejte do konektoru jack pro náhlavní soupravu ani do prostoru na baterii vatové tyčinky na čištění uší, papírové ubrousky ani tkaniny.

  • Neklepejte sluchátkem o tvrdý povrch.

  • Nedávejte do nabíjecího stojanu vlhké sluchátko. Je nutno počkat, až sluchátko bude zcela suché.


Záruka na sluchátko se nevztahuje na sluchátka, která spadla do vody nebo jiných tekutin.


K čištění otvorů ve sluchátku nepoužívejte čisticí prostředky využívající vzduch (například aerosolové lahve nebo nízko- či vysokotlaké vzduchové trysky).

K čištění otvorů ve sluchátku nepoužívejte vysavač ani jiná sací zařízení.

K čištění otvorů v sluchátku nepoužívejte špendlíky ani jiné předměty.

Použití vzduchových, sacích nebo mechanických zařízení a předmětů k čištění otvorů může sluchátko poškodit, což způsobí zrušení záruky.

Pokud je zvuk po osušení sluchátka ztlumený, může být v prostoru u mikrofonu nebo reproduktoru stále nějaká voda. Zkuste vodu odstranit tak, že sluchátko položíte reproduktorem dolů na suchý, hadřík, který nepouští vlákna. Pokud je ve sluchátku stále voda, počkejte, až zcela vyschne (do té doby sluchátko nepoužívejte).