Možete očistiti slušalicu. Pratite naše upute za čišćenje.

Odmah očistite slušalicu ako dođe u kontakt s bilo čime što može prouzročiti mrlje ili druga oštećenja; na primjer, prljavština ili pijesak, tinta, šminka, sapun, deterdžent, kiseline, kisela hrana ili losioni.


Ne pušite niti koristite komprimirani zrak (na primjer, aerosol limenke, nisko ili visoko pritisne raspršivače zraka) za čišćenje otvora slušalice.

Ne koristite usisavač ili neki drugi uređaj za usisavanje za čišćenje otvora slušalice.

Ne koristite pribadače ili druge predmete za čišćenje otvora slušalice.

Korištenje zraka, usisavanja, ili mehaničkih predmeta za čišćenje otvora može oštetiti slušalicu i poništiti garanciju.

Ako slušalica padne u vodu ili se po njoj prolije tekućina, pratite upute za sušenje. Pogledajte Ako ispustite slušalicu u vodu.

Čišćenje zaslona slušalice

Ako se zaslon slušalice zaprlja, prebrišite ga mekom, suhom krpom.


 

Ne upotrebljavajte tekućine ili prahove za čišćenje telefona jer oni mogu onečistiti dijelove slušalice i dovesti do kvara.

Čišćenje vanjskog dijela slušalice

Vanjske površine telefona možete čistiti suhom krpom bez dlačica. U medicinskoj okolini, preporučujemo upotrebu maramica Caviwipes™ i Saniwipes™ za detaljno čišćenje slušalice. Maramice Caviwipes i Saniwipes sadrže do 17 % izopropanola.

Pretjerano korištenje vlažnih maramica (više od 3 puta na dan) oštetit će površinu telefona i izgled telefon će se promijeniti.

Svaka otopina za čišćenje koja sadrži visok udio izopropanola ili alternativne tekućine na bazi alkohola može trajno oštetiti slušalicu. Ne čistite slušalicu izbjeljivačem ili drugim jakim sredstvima.

Odmah očistite slušalicu ako dođe u kontakt s bilo čime što može prouzročiti mrlje ili druga oštećenja; na primjer, prljavština ili pijesak, tinta, šminka, sapun, deterdžent, kiseline, kisela hrana ili losioni.


Ne pušite niti koristite komprimirani zrak (na primjer, aerosol limenke, nisko ili visoko pritisne raspršivače zraka) za čišćenje otvora slušalice.

Ne koristite usisavač ili neki drugi uređaj za usisavanje za čišćenje otvora slušalice.

Ne koristite pribadače ili druge predmete za čišćenje otvora slušalice.

Korištenje zraka, usisavanja, ili mehaničkih predmeta za čišćenje otvora može oštetiti slušalicu i poništiti garanciju.

1

Uklonite slušalicu s punjača.

2

Brišite slušalicu i zaslon mekom krpom bez dlačica ili odobrenim vlažnim maramicama.

3

Ako u otvorima slušalice ima stranih tijela (na primjer fini pijesak), lupnite telefonom o ruku da biste ih uklonili.

Ako slušalica padne u vodu

Ako slušalica padne u vodu, učinite sljedeće:

  • Nježno otresite vodu sa slušalice.

  • Osušite slušalicu mekom, suhom krpom bez dlačica.

  • Ostavite slušalicu na suhom mjestu s protokom zraka; na primjer, ventilator koji puše hladan zrak možete usmjeriti prema rešetki zvučnika telefona da bi se slušalica lakše osušila. Samo ne stavljajte ventilator blizu slušalice.

Nemojte učiniti sljedeće:

  • Ne otvorite otvor baterije dok je slušalica mokra.

  • Ne upotrebljavajte stlačeni zrak za ispuhivanje vode.

  • Ne koristite sušilo za kosu za sušenje slušalice.

  • Ne stavljajte vatu, papirnati ubrus ili krpu u izlaz za slušalice ili unutar odjeljka za bateriju.

  • Nemojte ni lagano udarati slušalicom o tvrdu površinu.

  • Ne stavljajte vlažnu slušalicu u stalak za punjenje. Morate čekati da slušalica bude potpuno suha.


Jamstvo slušalice ne pokriva slušalice koje su ispuštene u vodu ili druge tekućine.


Ne pušite niti koristite komprimirani zrak (na primjer, aerosol limenke, nisko ili visoko pritisne raspršivače zraka) za čišćenje otvora slušalice.

Ne koristite usisavač ili neki drugi uređaj za usisavanje za čišćenje otvora slušalice.

Ne koristite pribadače ili druge predmete za čišćenje otvora slušalice.

Korištenje zraka, usisavanja, ili mehaničkih predmeta za čišćenje otvora može oštetiti slušalicu i poništiti garanciju.

Ako zvuk je zvuk nakon sušenja slušalice prigušen i dalje može biti vode u odjeljcima zvučnika ili mikrofona. Stavite slušalicu zvučnikom prema dolje, na suhu krpu bez dlačica da vidite kaplje li iz nje voda. Ako u slušalici i dalje ima vode, pustite je da se potpuno osuši prije korištenja.