Du kan rengjøre telefonen. Sørg for at du følger rengjøringsinstruksjonene.

Rengjør håndsettet umiddelbart hvis den kommer i kontakt noe som kan forårsake flekker eller annen skade, som for eksempel smuss eller sand, blekk, sminke, såpe, rengjøringsmiddel, syrer, syreholdige matvarer elle kremer.


Ikke blås eller bruk trykkluft (for eksempel spraybokser, dyser med lav- eller høytrykksluft) for å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk støvsuger eller annet sugende utstyr til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk nåler eller andre objekter til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Bruk av luft, sugeutstyr eller mekaniske objekter til å rengjøre telefonens åpninger kan skade håndsettet og gjøre håndsettets garanti ugyldig.

Hvis du mister håndsettet i vann eller får vannsprut på det, må du tørke det i samsvar med våre anvisninger. Se om du kan slippe hånd settet på vann.

Rengjøre hånd sett skjermen

Hvis håndsettskjermen blir skitten, kan du tørke den med en myk og tørr klut.


 

Ikke bruk væske eller pulver på telefonen fordi det kan kontaminere håndsettkomponentene og forårsake feil.

Rengjøre rør telefon røret

Du kan rengjøre utsiden av håndsettet ved å bruke en lofri klut. For helsetjenestemiljøer anbefaler vi at du bruker Caviwipes™ og Saniwipes™ for å rengjøre håndsettet nøye. Caviwipes og Saniwipes inneholder opptil 17 % isopropanol.

Bruk av Caviwipes og Saniwipes mer enn 3 ganger om dagen kommer til å skade overflatebelegget på håndsettet slik at utseendet forandres.

Alle rengjøringsmidler som inneholder mer isopropanol enn dette, inkludert ren isopropanol eller en alternativ alkoholbasert væske, kan skade håndsettet. Ikke rengjør håndsettet med blekemiddel eller etsende produkter.

Rengjør håndsettet umiddelbart hvis den kommer i kontakt noe som kan forårsake flekker eller annen skade, som for eksempel smuss eller sand, blekk, sminke, såpe, rengjøringsmiddel, syrer, syreholdige matvarer elle kremer.


Ikke blås eller bruk trykkluft (for eksempel spraybokser, dyser med lav- eller høytrykksluft) for å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk støvsuger eller annet sugende utstyr til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk nåler eller andre objekter til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Bruk av luft, sugeutstyr eller mekaniske objekter til å rengjøre telefonens åpninger kan skade håndsettet og gjøre håndsettets garanti ugyldig.

1

Ta håndsettet ut av laderen.

2

Tørk håndsettet og skjermen med en myk, lofri klut eller med en godkjent renseserviett.

3

Hvis det er fremmedobjekter (for eksempel fin sand) i en åpning i håndsettet, kan du slå håndsettet mot hånden for å løsne objektene.

Hvis du bomber hånd settet på vann

Hvis du mister håndsettet i vann, gjør du følgende:

  • Rist vannet av håndsettet forsiktig.

  • Tørk håndsettet med en myk, tørr og lofri klut.

  • La håndsettet ligge på et tørt sted med en viss luftgjennomstrømning; for eksempel kan en vifte som blåser kjølig luft, rettes mot høyttaleråpningen på håndsettet for å tørke det. Ikke plasser viften nær håndsettet.

Dette gjør du ikke:

  • Ikke åpne batteriluken mens håndsettet er vått.

  • Ikke bruk trykkluft for å tørke av vannet.

  • Ikke bruk hårføner for å tørke av håndsettet.

  • Ikke stikk en bomullspinne, et papirhåndkle eller en klut inn i hodetelefonkontakten eller i batterirommet.

  • Ikke slå håndsettet mot et hardt underlag.

  • Ikke sett et vått håndsett i ladeholderen. Du må vente til håndsettet er helt tørt.


Håndsettgarantien dekker ikke håndsett som er blitt mistet i vann eller i andre væsker.


Ikke blås eller bruk trykkluft (for eksempel spraybokser, dyser med lav- eller høytrykksluft) for å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk støvsuger eller annet sugende utstyr til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Ikke bruk nåler eller andre objekter til å rengjøre åpningene på håndsettet.

Bruk av luft, sugeutstyr eller mekaniske objekter til å rengjøre telefonens åpninger kan skade håndsettet og gjøre håndsettets garanti ugyldig.

Hvis lyden er dempet etter at du har tørket håndsettet, kan det fremdeles være vann i mikrofon- eller høyttalerrommene. Legg håndsettet med høyttalersiden vendt nedover på en tørr, lofri klut for å se om det drypper ut vann. Hvis det er fremdeles vann i håndsettet, lar du håndsettet tørke fullstendig før du bruker det igjen.