Dbaj o swój telefon

Możesz wyczyścić słuchawkę. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z naszymi instrukcjami czyszczenia.

Natychmiast wyczyść słuchawkę, jeśli wejdzie w kontakt z czymkolwiek, co może powodować plamy lub inne uszkodzenia; na przykład brud lub piasek, tusz, makijaż, mydło, detergenty, kwasy, kwaśne pokarmy lub płyny.


Nie wydmuchiwać ani nie używać sprężonego powietrza (na przykład puszek aerozolowych, nisko- lub wysokociśnieniowych dysz powietrznych) do czyszczenia otworów słuchawki.

Nie używaj odkurzacza ani innego urządzenia ssącego do czyszczenia otworów słuchawki.

Nie używaj szpilek ani innych przedmiotów do czyszczenia otworów słuchawki.

Użycie powietrza, ssania lub przedmiotów mechanicznych do czyszczenia otworów może uszkodzić słuchawkę i unieważnić gwarancję na telefon.

Jeśli zdarzy Ci się upuścić słuchawkę do wody lub zostanie rozpryskana, postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami, aby wysuszyć słuchawkę.

Czyszczenie ekranu słuchawki

Jeśli ekran słuchawki się zabrudzi, wytrzyj go miękką, suchą szmatką.


 

Nie używaj żadnych płynów ani proszków w telefonie, ponieważ mogą one zanieczyścić elementy słuchawki i spowodować awarie.

Czyszczenie zewnętrznej części słuchawki

Możesz wyczyścić zewnętrzną część słuchawki za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki. W środowisku opieki zdrowotnej zalecamy używanie Caviwipes™ i Saniwipes™ do dokładnego czyszczenia słuchawki. Caviwipes i Saniwipes zawierają do 17% izopropanolu.

Każdy roztwór czyszczący zawierający większą ilość izopropanolu, w tym czysty izopropanol, lub alternatywny płyn na bazie alkoholu może potencjalnie uszkodzić słuchawkę. Nie czyść słuchawki wybielaczem lub innymi produktami.

Nadmierne używanie Caviwipes i Saniwipes więcej niż 3 razy dziennie uszkodzi powłokę powierzchni słuchawki i zmieni wygląd słuchawki.

Natychmiast wyczyść słuchawkę, jeśli wejdzie w kontakt z czymkolwiek, co może powodować plamy lub inne uszkodzenia; na przykład brud lub piasek, tusz, makijaż, mydło, detergenty, kwasy, kwaśne pokarmy lub płyny.


Nie wydmuchiwać ani nie używać sprężonego powietrza (na przykład puszek aerozolowych, nisko- lub wysokociśnieniowych dysz powietrznych) do czyszczenia otworów słuchawki.

Nie używaj odkurzacza ani innego urządzenia ssącego do czyszczenia otworów słuchawki.

Nie używaj szpilek ani innych przedmiotów do czyszczenia otworów słuchawki.

Użycie powietrza, ssania lub przedmiotów mechanicznych do czyszczenia otworów może uszkodzić słuchawkę i unieważnić gwarancję na telefon.

1

Wyjmij słuchawkę z ładowarki.

2

Wytrzyj słuchawkę i ekran miękką, niestrzępiącą się ściereczką lub zatwierdzoną chusteczką odkażającą.

3

Jeśli w otworze słuchawki znajdują się ciała obce (na przykład drobny piasek), dotknij słuchawką dłoni, aby usunąć przedmioty.

Jeśli upuścisz słuchawkę w wodzie

Jeśli upuścisz słuchawkę do wody, oto co robisz:

  • Delikatnie strząśnij wodę z słuchawki.

  • Osusz słuchawkę miękką, suchą, niestrzępiącą się szmatką.

  • Pozostaw słuchawkę w suchym miejscu z pewnym przepływem powietrza; na przykład wentylator wydmuchujący chłodne powietrze można skierować na grill głośnika słuchawki, aby pomóc wyschnąć słuchawkę. Po prostu nie umieszczaj wentylatora blisko słuchawki.

Oto kilka rzeczy, których nie robisz:

  • Nie otwieraj drzwiczki baterii, gdy słuchawka jest mokra.

  • Nie używaj sprężonego powietrza do zdmuchiwania wody.

  • Nie używaj suszarki do włosów do suszenia słuchawki.

  • Nie wkładaj bawełnianego wacika, ręcznika papierowego ani ściereczki do gniazda zestawu słuchawkowego ani do komory baterii.

  • Nie stukaj słuchawką w twardą powierzchnię.

  • Nie wkładaj mokrej słuchawki do podstawki ładującej. Musisz poczekać, aż słuchawka będzie całkowicie sucha.


Gwarancja na telefon nie obejmuje telefonów, które zostały upuszczone w wodzie lub innych płynach.


Nie wydmuchiwać ani nie używać sprężonego powietrza (na przykład puszek aerozolowych, nisko- lub wysokociśnieniowych dysz powietrznych) do czyszczenia otworów słuchawki.

Nie używaj odkurzacza ani innego urządzenia ssącego do czyszczenia otworów słuchawki.

Nie używaj szpilek ani innych przedmiotów do czyszczenia otworów słuchawki.

Użycie powietrza, ssania lub przedmiotów mechanicznych do czyszczenia otworów może uszkodzić słuchawkę i unieważnić gwarancję na telefon.

Jeśli dźwięk zostanie stłumiony po wysuszeniu słuchawki, w przedziale mikrofonu lub głośnika może nadal znajdować się woda. Połów słuchawkę, głośnik stroną do dół, na suchej, niestrzępiącej się ściereczce, aby sprawdzić, czy woda kapie. Jeśli w słuchawce jest jeszcze woda, przed użyciem pozostaw słuchawkę do całkowitego wyschnięcia.