Słuchawkę można czyścić. Należy przestrzegać naszych instrukcji dotyczących czyszczenia.

Słuchawkę należy wyczyścić natychmiast po tym, gdy miała kontakt z czymkolwiek, co może spowodować plamy lub inne uszkodzenia, na przykład z ziemią, piaskiem, tuszem, atramentem, kosmetykami, mydłem, detergentem, kwasem, kwaśnym jedzeniem.


Nie wolno czyścić otworów w słuchawce sprężonym powietrzem (np. w spreju czy z dmuchawy o małym lub dużym ciśnieniu).

Nie wolno czyścić otworów w słuchawce odkurzaczem ani innym urządzeniem ssącym.

Nie wolno czyścić otworów w słuchawce szpilkami ani innymi przedmiotami.

Czyszczenie otworów w słuchawce powietrzem, urządzeniami ssącymi lub mechanicznie może spowodować uszkodzenie słuchawki i powoduje utratę gwarancji.

Jeśli słuchawka wpadnie do wody lub zostanie nią ochlapana, wysusz ją zgodnie z naszymi instrukcjami. Zobacz , czy Słuchawka jest odrzucana w wodzie.

Wyczyszczenie ekranu słuchawki

Jeśli ekran słuchawki zabrudzi się, wytrzyj go miękką, suchą szmatką.


 

Do czyszczenia słuchawki nie należy używać płynów ani proszków, ponieważ mogłoby to doprowadzić do zanieczyszczenia podzespołów i nieprawidłowego działania.

Wyczyść zewnętrzne słuchawki

Zewnętrzne części słuchawki można czyścić suchą, niestrzępiącą się szmatką. W przypadku środowisk w placówkach służby zdrowia zaleca się dokładne czyszczenie słuchawki za pomocą chusteczek Caviwipes™ i Saniwipes™. Chusteczki te zawierają do 17% izopropanolu.

Używanie tych chusteczek więcej niż trzy razy dziennie spowoduje uszkodzenie powierzchni słuchawki i zmieni jej wygląd.

Każdy środek czyszczący z większą zawartością izopropanolu, czysty izopropanol lub alternatywny płyn na bazie alkoholu może spowodować uszkodzenie słuchawki. Nie wolno czyścić słuchawki wybielaczem lub innymi środkami żrącymi.

Słuchawkę należy wyczyścić natychmiast po tym, gdy miała kontakt z czymkolwiek, co może spowodować plamy lub inne uszkodzenia, na przykład z ziemią, piaskiem, tuszem, atramentem, kosmetykami, mydłem, detergentem, kwasem, kwaśnym jedzeniem.


Nie wolno czyścić otworów w słuchawce sprężonym powietrzem (np. w spreju czy z dmuchawy o małym lub dużym ciśnieniu).

Nie wolno czyścić otworów w słuchawce odkurzaczem ani innym urządzeniem ssącym.

Nie wolno czyścić otworów w słuchawce szpilkami ani innymi przedmiotami.

Czyszczenie otworów w słuchawce powietrzem, urządzeniami ssącymi lub mechanicznie może spowodować uszkodzenie słuchawki i powoduje utratę gwarancji.

1

Zdejmij słuchawkę z ładowarki.

2

Wytrzyj słuchawkę i jej ekran miękką, niestrzępiącą się szmatką lub dozwolonych chusteczek do dezynfekcji.

3

Jeśli w otworach w słuchawki znajdują się jakieś obiekty (na przykład piasek), postukaj słuchawką w swoją dłoń, aby wypadły.

Jeśli słuchawka jest odrzucana w wodzie,

W przypadku zanurzenia słuchawki w wodzie należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

  • Delikatnie strząśnij wodę z słuchawki.

  • Osusz słuchawkę miękką, suchą, niestrzępiącą się szmatką.

  • Pozostaw słuchawkę w suchym miejscu, w którym jest przepływ powietrza. Na przykład można skierować na siatkę głośnika słuchawki wentylator dmuchający chłodnym powietrzem. Nie umieszczaj wentylatora bardzo blisko słuchawki.

Czego nie należy robić:

  • Nie otwieraj komory baterii, gdy słuchawka jest mokra.

  • Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania wody.

  • Nie używaj suszarki do włosów do osuszenia słuchawki.

  • Nie wolno umieszczać wacików, gazików, papierowych ręczników czy szmatek w gnieździe słuchawkowym ani w komorze baterii.

  • Nie uderzaj słuchawką o twarde powierzchnie.

  • Nie wolno umieszczać mokrej słuchawki w uchwycie dokującym. Należy zaczekać, aż słuchawka całkowicie wyschnie.


Gwarancja na słuchawkę nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych upuszczeniem do wody lub innych płynów.


Nie wolno czyścić otworów w słuchawce sprężonym powietrzem (np. w spreju czy z dmuchawy o małym lub dużym ciśnieniu).

Nie wolno czyścić otworów w słuchawce odkurzaczem ani innym urządzeniem ssącym.

Nie wolno czyścić otworów w słuchawce szpilkami ani innymi przedmiotami.

Czyszczenie otworów w słuchawce powietrzem, urządzeniami ssącymi lub mechanicznie może spowodować uszkodzenie słuchawki i powoduje utratę gwarancji.

Jeśli po wysuszeniu słuchawki dźwięk jest przytłumiony, w otworach mikrofonu lub głośnika może nadal znajdować się woda. Połóż słuchawkę głośnikiem w dół na suchej, niestrzępiącej się szmatce, aby zobaczyć, czy wycieknie z niego woda. Jeśli w słuchawce jest jeszcze woda, zaczekaj aż całkowicie wyschnie, zanim zaczniesz jej używać.