Slúchadlo možno čistiť. Overte si, že dodržiavate naše pokyny na čistenie.

Svoje slúchadlo vyčistite okamžite po tom, ak príde do kontaktu s čímkoľvek, čo môže zanechať škvrny alebo ho inak poškodiť, ako sú napríklad nečistoty alebo piesok, atrament, make-up, mydlo, prací prostriedok, kyseliny, kyslé potraviny alebo kozmetické krémy.


Nefúkajte do otvorov a ani nepoužívajte stlačený vzduch (ako sú aerosólové spreje alebo nízko alebo vysoko tlakové vzduchové trysky) na vyčistenie otvorov slúchadla.

Na čistenie otvorov slúchadlá nepoužívajte vysávač ani iné sacie zariadenia.

Otvory slúchadla nečistite ihlou ani inými predmetmi.

Pri použití vzduchu, odsávania alebo mechanických predmetov na čistenie otvorov môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel a dôjde k zrušeniu záruky.

Ak telefón spadne do vody alebo ak ho postriekate vodou, postupujte podľa pokynov na vysušenie telefónu. Pozrite si tému Ak slúchadlu spadnete do vody.

Čistenie obrazovky slúchadla

Keď sa obrazovka slúchadla zašpiní, utrite ju jemnou a suchou tkaninou.


 

Na telefón nenanášajte žiadne kvapaliny ani prášky, pretože tieto látky by mohli kontaminovať komponenty slúchadla a zapríčiniť poruchu.

Čistenie vonkajších častí telefónu

Vonkajšiu časť slúchadla môžete očistiť suchou bezprašnou tkaninou. V prostredí poskytovania zdravotnej starostlivosti odporúčame na dôkladné čistenie slúchadla používať produkty Caviwipes™ a Saniwipes™. Produkty Caviwipes a Saniwipes obsahujú až 17 % izopropanolu.

Pri nadmernom používaní vlhkých dezinfekčných utierok (viac ako 3-krát denne) môže dôjsť k poškodeniu povrchovej vrstvy slúchadla a zmene vzhľadu slúchadla.

Akýkoľvek čistiaci roztok, ktorý obsahuje vyšší podiel izopropanolu, vrátane čistého izopropanolu alebo alternatívna kvapalina na báze alkoholu, by mohol spôsobiť poškodenie slúchadla. Slúchadlo nečistite pomocou bielidla, ani leptavých produktov.

Svoje slúchadlo vyčistite okamžite po tom, ak príde do kontaktu s čímkoľvek, čo môže zanechať škvrny alebo ho inak poškodiť, ako sú napríklad nečistoty alebo piesok, atrament, make-up, mydlo, prací prostriedok, kyseliny, kyslé potraviny alebo kozmetické krémy.


Nefúkajte do otvorov a ani nepoužívajte stlačený vzduch (ako sú aerosólové spreje alebo nízko alebo vysoko tlakové vzduchové trysky) na vyčistenie otvorov slúchadla.

Na čistenie otvorov slúchadlá nepoužívajte vysávač ani iné sacie zariadenia.

Otvory slúchadla nečistite ihlou ani inými predmetmi.

Pri použití vzduchu, odsávania alebo mechanických predmetov na čistenie otvorov môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel a dôjde k zrušeniu záruky.

1

Zložte slúchadlo z nabíjačky.

2

Utrite slúchadlo a displej mäkkou bezprašnou handričkou alebo schválenou dezinfekčnou utierkou.

3

Ak sa v otvoroch slúchadla nachádzajú cudzie predmety (napríklad jemný piesok), poklepaním slúchadla o svoju dlaň sa ich pokúste uvoľniť.

Ak vám slúchadlo spadne do vody

Ak vám slúchadlo spadne do vody, urobte nasledovné:

  • Jemne vytraste vodu zo slúchadla.

  • Slúchadlo vysušte pomocou mäkkej, suchej, bezprašnej handričky.

  • Položte slúchadlo na suché miesto s prúdením vzduchu. Sušenie možno urýchliť napríklad nasmerovaním ventilátora, ktorý fúka chladný vzduch, na mriežku reproduktoru slúchadla. Ventilátor však neumiestňujte príliš blízko slúchadla.

Nižšie sú príklady vecí, ktoré nerobte:

  • Kým je slúchadlo mokré, neotvárajte kryt priestoru na batériu.

  • Nepoužívajte stlačený vzduch na vyfúknutie vody.

  • Na vysušenie slúchadla nepoužívajte fén na vlasy.

  • Nestrkajte vatový tampón, papierovú utierku ani handričku do konektora slúchadiel ani do priestoru na batériu.

  • Neudierajte slúchadlom o tvrdý povrch.

  • Nevkladajte mokré slúchadlo do nabíjacej kolísky. Musíte počkať, kým nebude slúchadlo úplne suché.


Záruka sa nevzťahuje na telefóny, ktoré boli ponorené do vody alebo iných tekutín.


Nefúkajte do otvorov a ani nepoužívajte stlačený vzduch (ako sú aerosólové spreje alebo nízko alebo vysoko tlakové vzduchové trysky) na vyčistenie otvorov slúchadla.

Na čistenie otvorov slúchadlá nepoužívajte vysávač ani iné sacie zariadenia.

Otvory slúchadla nečistite ihlou ani inými predmetmi.

Pri použití vzduchu, odsávania alebo mechanických predmetov na čistenie otvorov môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel a dôjde k zrušeniu záruky.

Ak je zvuk tlmený aj po vyschnutí slúchadla, v priestoroch mikrofónu alebo reproduktora môže stále byť voda. Položte slúchadlo reproduktorom smerom nadol na suchú, bezprašnú handričku a sledujte, či kvapká z neho voda. Ak sa v slúchadle stále nachádza voda, počkajte, kým slúchadlo úplne vyschne, skôr ako ho použijete.