Опцията за изпращане на вашата работа по имейл трябва да бъде конфигурирана чрез уеб интерфейса, за да бъде достъпна. Прочетете статията Разширени настройки за повече информация как да получите достъп до уеб интерфейса.

1

Когато уеб интерфейсът на устройството се отвори, изберете раздела Настройки , изберете Изпращане на табло към имейл и Съветник за стартиране .

2

Въведете адреса на сървъра, метода на шифроване и номера на порта. Шифроването, което изберете, трябва да се поддържа от имейл сървъра.

  1. Както TLS, така и STARTTLS методите за криптиране изискват сертификати на сървъра. Най-често сертификатите на сървъра могат да бъдат проверени с помощта на CA списъка, който е предварително инсталиран на устройството. След като тествате връзката, следвайте инструкциите на съветника за електронна поща и качете сертификатите, ако е необходимо.

  2. Ако изберете Няма в полето за метод на шифроване, не е необходимо да качвате никакъв сертификат. Изберете Тестване на връзката , за да преминете към следващата стъпка.

3

Въведете потребителското име, паролата и имейл адреса, откъдето ще се изпращат таблата или анотациите. Ако сте избрали Няма в полето за метод на шифроване, трябва само да въведете имейл адреса.

4

Изберете Проверка и записване . Вашето устройство вече е конфигурирано да изпраща бели дъски и анотации по имейл.