Alternativet for å sende arbeidet ditt via e-post må konfigureres via webgrensesnittet for å være tilgjengelig. Les artikkelen Avanserte innstillinger hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til webgrensesnittet.

1

Når webgrensesnittet til enheten åpnes, velger du kategorien Innstillinger , velger Send tavle til e-post og Start veiviser .

2

Angi serveradresse, krypteringsmetode og portnummer. Krypteringen du velger, må støttes av e-postserveren.

  1. Krypteringsmetodene TLS og STARTTLS krever serversertifikater. Serversertifikatene kan oftest valideres ved hjelp av sertifiseringsinstanslisten som er forhåndsinstallert på enheten. Når du har testet tilkoblingen, følger du instruksjonene i e-postveiviseren og laster opp sertifikatene om nødvendig.

  2. Hvis du velger Ingen i feltet for krypteringsmetode, trenger du ikke å laste opp noe sertifikat. Velg Test tilkobling for å gå videre til neste trinn.

3

Skriv inn brukernavn, passord og e-postadressen som tavlene eller merknadene skal sendes fra. Hvis du valgte Ingen i krypteringsmetodefeltet, trenger du bare å skrive inn e-postadressen.

4

Velg Bekreft og lagre . Enheten er nå konfigurert til å sende tavler og merknader via e-post.