Alternativet for å sende arbeidet via e-post må konfigureres gjennom nett verks grensesnittet for å være tilgjengelig. Les artikkelen med avanserte innstillinger for mer informasjon om hvordan du får tilgang til web grensesnittet.

1

Når web grensesnittet til enheten åpnes, velger du kategorien innstillinger , velger Send tavle til e-post og Start vei viser .

2

Skriv inn serverens adresse, krypterings metode og port nummer. Krypteringen du velger, må støttes av e-postserveren.

  1. Både TLS-og STARTTLS-krypterings metoder krever serversertifikater. Vanligvis kan serversertifikatere sertifikatene Valide res ved hjelp av CA-listen som er forhånds installert på enheten. Når du har testet tilkoblingen, følger du instruksjonene i e-postvei viseren og laster opp sertifikatene hvis det er nødvendig.

  2. Hvis du velger ingen i feltet krypterings metode, trenger du ikke å laste opp noe sertifikat. Velg Test tilkobling for å gå videre til neste trinn.

3

Skriv inn bruker navn, passord og e-postadressen som tavles-eller merknadene skal sendes fra. Hvis du valgte ingen i feltet krypterings metode, trenger du bare å angi e-postadressen.

4

Velg Bekreft og lagre . Enheten er nå konfigurert til å sende tavler og merknader via e-post.