יש להגדיר את האפשרות לשלוח את עבודתך בדוא"ל דרך ממשק האינטרנט כדי שתהיה זמינה. קרא את המאמר הגדרות מתקדמות לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה לממשק האינטרנט.

1

כאשר ממשק האינטרנט של ההתקן נפתח, בחר בכרטיסיה הגדרות, בחר שלח לוח ציור לדואר אלקטרוני ואשף ההפעלה .

2

הזן את כתובת השרת, שיטת ההצפנה ומספר היציאה. ההצפנה שתבחר חייבת להיות נתמכת על-ידי שרת הדואר האלקטרוני.

  1. שיטות ההצפנה TLS ו- STARTTLS דורשות אישורי שרת. לרוב, ניתן לאמת את אישורי השרת באמצעות רשימת CA המותקנת מראש בהתקן. לאחר בדיקת החיבור, בצע את ההוראות של אשף הדואר האלקטרוני והעלה את האישורים במידת הצורך.

  2. אם תבחר ללא בשדה שיטת ההצפנה, לא תצטרך להעלות אישור כלשהו. בחר בדוק חיבור כדי לעבור לשלב הבא.

3

הזן את שם המשתמש, הסיסמה וכתובת הדואר האלקטרוני שאליה יישלחו לוחות הציור או הביאורים. אם בחרת באפשרות ללא בשדה שיטת ההצפנה, עליך להזין רק את כתובת הדואר האלקטרוני.

4

בחר אמת ושמור . המכשיר שלך מוגדר כעת לשלוח לוחות ציור וביאורים בדואר אלקטרוני.