Opcja wysyłania pracy pocztą elektroniczną musi być skonfigurowana za pośrednictwem interfejsu internetowego, aby była dostępna. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do interfejsu internetowego.

1

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz kartę Ustawienia, wybierz pozycję Wyślij tablicę do wiadomości e-mail i Uruchom Kreatora .

2

Wprowadź adres serwera, metodę szyfrowania i numer portu. Wybrane szyfrowanie musi być obsługiwane przez serwer poczty e-mail.

  1. Zarówno metody szyfrowania TLS, jak i STARTTLS wymagają certyfikatów serwera. Najczęściej certyfikaty serwera można zweryfikować przy użyciu listy urzędów certyfikacji, która jest wstępnie zainstalowana na urządzeniu. Po przetestowaniu połączenia postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora poczty e-mail i w razie potrzeby przekaż certyfikaty.

  2. Jeśli wybierzesz opcję Brak w polu metody szyfrowania, nie musisz przekazywać żadnego certyfikatu. Wybierz pozycję Testuj połączenie , aby przejść do następnego kroku.

3

Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail, z którego będą wysyłane tablice lub adnotacje. Jeśli wybrano opcję Brak w polu metody szyfrowania, wystarczy wprowadzić adres e-mail.

4

Wybierz pozycję Zweryfikuj i zapisz . Urządzenie jest teraz skonfigurowane do wysyłania tablic i adnotacji pocztą e-mail.