Aby byla vaše práce dostupná, musí být možnost odesílání vaší práce e-mailem nakonfigurována prostřednictvím webového rozhraní. Další informace o přístupu k webovému rozhraní naleznete v článku Pokročilá nastavení.

1

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte kartu Nastavení, vyberte možnost Odeslat tabuli do e-mailu a položku Průvodce spuštěním.

2

Zadejte adresu serveru, způsob šifrování a číslo portu. Šifrování, které vyberete, musí být podporováno e-mailem.

  1. Oba způsoby šifrování TLS a STARTTLS vyžadují certifikáty serveru. Nejčastěji lze certifikáty serveru ověřit pomocí seznamu CA, který je na zařízení předinstalován. Po otestování připojení postupujte podle pokynů průvodce e-mailem a v případě potřeby nahrajte certifikáty.

  2. Pokud v poli metody šifrování vyberete Žádné, nemusíte nahrávat žádný certifikát. Chcete-li přejít k dalšímu kroku, vyberte možnost Test connection (Zkušební připojení).

3

Zadejte uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu, odkud budou tabule nebo poznámky odesílány. Pokud jste v poli metody šifrování vybrali Žádné, stačí zadat pouze e-mailovou adresu.

4

Vyberte možnost Ověřit a uložit. Vaše zařízení je nyní nakonfigurováno pro odesílání tabulí a poznámek e-mailem.