Alternativet att skicka ditt arbete via e-post måste konfigureras via webbgränssnittet för att vara tillgängligt. Läs artikeln Avancerade inställningar för mer information om hur du får åtkomst till webbgränssnittet.

1

När enhetens webbgränssnitt har öppnats väljer du fliken Inställningar, väljer Skicka whiteboardtavla till e-post och Starta guide .

2

Ange serveradress, krypteringsmetod och portnummer. Krypteringen som du väljer måste stödjas av e-postservern.

  1. Både TLS och STARTTLS-krypteringsmetoder kräver servercertifikat. Oftast kan servercertifikaten valideras med hjälp av CA-listan som är förinstallerad på enheten. När du har testat anslutningen följer du instruktionerna i e-postguiden och överför certifikaten om det behövs.

  2. Om du väljer Ingen i krypteringsmetodens fält behöver du inte överföra något certifikat. Välj Testa anslutning för att fortsätta till nästa steg.

3

Ange användarnamn, lösenord och e-postadressen varifrån whiteboardtavlorna eller kommentarerna ska skickas. Om du har valt Ingen i krypteringsmetodfältet behöver du bara ange e-postadressen.

4

Välj Verifiera och spara . Din enhet är nu konfigurerad att skicka whiteboardtavlor och kommentarer via e-post.