1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУстройства , и изберетеустройството, което искате да подадете сигнал.

2

Изберете Проблем с отчета и създайте нов билет за поддръжка.

Регистрационните файлове се прикрепват автоматично към билета.