1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten en kies het apparaat dat u wilt rapporteren.

2

Selecteer Acties en Probleem rapporteren.