1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל התקניםובחר את ההתקן שעליו ברצונך לדווח.

2

בחר דווח על בעיהוצור כרטיס תמיכה חדש.

היומנים מצורפים לכרטיס באופן אוטומטי.