1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter och väljer den enhet som du vill rapportera.

2

Välj Åtgärder och Rapportera problem.