1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till enheteroch väljer den enhet som du vill rapportera.

2

Välj rapportera problemoch skapa ett nytt support ärende.

Loggarna kopplas automatiskt till biljetten.