1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte na Zařízení a vybertezařízení, které chcete nahlásit.

2

Vyberte Nahlásit probléma vytvořte nový lístek podpory.

Protokoly jsou k lístku připojeny automaticky.