1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na položku Zařízení a vyberte zařízení, které chcete nahlásit.

2

Vyberte možnost Akce a nahlaste problém.