Използвайте тези команди само когато стартирате среща в лична стая или стартирате планирана среща само с телефон.

Команда

Последователност от клавиши

Организатор

Присъстващ

Чуйте DTMF менюто за помощ

**

Изключване или включване на звука на вашата линия

Ако се присъедините към уебинар на Webex , по подразбиране сте заглушен. Когато водещият поиска да включите звука, получавате 30 секунди, за да го включите.

*6

Изключване на звука на всички участници без вас

##

Включване на звука на всички участници.

99

Автоматично изключване на звука на новите участници при влизане

#6

Стартиране на записването на срещата в облака

*9

Спиране на записването на срещата в облака

#9

Отключване или заключване на срещата

*5

Разрешете срещата да продължи, ако трябва да напуснете срещата по-рано

В противен случай, когато затворите, срещата продължава без домакин за времеви период, зададен от вашия администратор. Съобщение за известие се възпроизвежда пет минути преди края на срещата. Но ако се присъедините отново към срещата, можете да си върнете ролята на домакин.

*8

Вдигнете ръка, за да зададете въпрос

*3

Чуйте броя на участниците

*#