Tyto příkazy použijte, když zahajujete schůzku v soukromé místnosti pouze telefonicky nebo zahajujete naplánovanou schůzku pouze telefonicky.

Příkaz

Posloupnost kláves

Hostitel

Účastník

Poslechnout nabídku nápovědy DTMF

**

Ztlumit nebo zrušit ztlumení své linky

*6

Ztlumit všechny účastníky kromě sebe

##

Zrušit ztlumení všech účastníků

99

Automaticky ztlumit nové účastníky při vstupu

#6

Zahájit nahrávání schůzky do cloudu

*9

Zastavit nahrávání schůzky do cloudu

#9

Uzamknout nebo odemknout schůzku

*5

Pokud potřebujete schůzku opustit předčasně, povolte pokračování schůzky

V opačném případě když zavěsíte, schůzka pokračuje bez hostitele, a to po časové období nastavenou správcem. Pět minut před koncem schůzky se přehraje zpráva s oznámením. Pokud se však ke schůzce znovu připojíte, můžete si znovu vyžádat roli hostitele.

*8

Zvednout ruku a položit otázku

*3

Poslechnout si počet účastníků

*#