Gebruik deze opdrachten als u een vergadering in een persoonlijke ruimte alleen telefonisch start of een geplande vergadering alleen telefonisch start.

Opdracht

Toetsvolgorde

Host

Deelnemer

Het DTMF Help-menu beluisteren

**

Het geluid van uw eigen lijn dempen of het dempen opheffen

*6

Alle deelnemers behalve uzelf te dempen

##

Het dempen van alle deelnemers opheffen

99

Geluid van nieuwe deelnemers bij binnenkomst automatisch dempen

#6

Opname van de vergadering in de cloud starten

*9

Opname van de vergadering in de cloud stoppen

#9

De vergadering vergrendelen of ontgrendelen

*5

Toestaan dat de vergadering wordt voortgezet als u de vergadering voortijdig moet verlaten

Anders wordt de vergadering zonder host voortgezet wanneer u ophangt, gedurende de tijdsperiode die is ingesteld door uw beheerder. Vijf minuten voordat de vergadering wordt beëindigd, wordt een meldingsbericht afgespeeld. Als u echter opnieuw deelneemt aan de vergadering, kunt u de hostrol terugvragen.

*8

Uw hand opsteken om een vraag te stellen

*3

Het totale aantal deelnemers horen

*#