Använd dessa kommandon när du startar ett möte i ett personligt rum endast via telefon eller startar ett schemalagt möte endast via telefon.

Kommando

Tangentkombination

Värd

Deltagare

Lyssna på DTMF-hjälpmenyn

**

Stäng av eller slå på ditt eget ljud

*6

Stäng av ljudet för alla mötesdeltagare utom dig själv

##

Slå på ljudet för alla mötesdeltagare

99

Stäng automatiskt av ljudet för nya mötesdeltagare vid inträde

#6

Börja spela in mötet i molnet

*9

Stoppa inspelning av mötet i molnet

#9

Lås eller lås upp mötet

*5

Tillåt mötet att fortsätta om du behöver lämna mötet i förtid

Annars fortsätter mötet utan värd när du lägger på luren under den tidsperiod som administratören anger. Ett aviseringsmeddelande spelas upp fem minuter innan mötet avslutas. Men om du deltar i mötet igen kan du ta tillbaka värdrollen.

*8

Räck upp handen för att ställa en fråga

*3

Hör hur många mötesdeltagare som deltar

*#