Bruk disse kommandoene når du starter et møte i personlig rom bare via telefon eller starter et planlagt møte bare via telefon.

Kommando

Tastesekvens

Vert

Deltaker

Hør Hjelp-menyen for DTMF

**

Demp eller slå av dempingen av egen linje

*6

Demp alle deltakere, unntatt deg selv

##

Demp lyden hos alle deltakere

99

Demp nye deltakere automatisk når de blir med

#6

Start opptak av møtet i skyen

*9

Stans opptak av møtet i skyen

#9

Låse eller låse opp møte

*5

La møtet fortsette hvis du må forlate møtet tidlig

Ellers, når du legger på, fortsetter møtet uten vert, i tidsperiode som er angitt av administrator. En varselmelding spilles av fem minutter før møtet avsluttes. Men hvis du blir med på møtet på nytt, kan du ta tilbake vertsrollen.

*8

Rekk opp hånden for å stille et spørsmål

*3

Hør antall deltakere lest opp

*#