Használja ezeket a parancsokat, ha az Értekezlet indítása személyes irodában kizárólag telefonon keresztül vagy az Ütemezett értekezlet indítása kizárólag telefonon keresztül lehetőséget kívánja használni.

Utasítás

Kulcssorrend

Szervező

Résztvevő

Hallgassa meg a DTMF-súgó menüjét

**

Saját vonal némítása vagy némításának feloldása

*6

Az összes résztvevő elnémítása, kivéve önmagát

##

Minden résztvevő némításának feloldása

99

Új résztvevők automatikus elnémítása belépéskor

#6

Indítsa el az értekezlet felvételét a felhőben

*9

Állítsa le az értekezlet felvételét a felhőben

#9

Az értekezlet lezárása vagy a zárolás feloldása

*5

Engedélyezze az értekezlet folytatását, ha korábban el kell hagynia a megbeszélést

Ellenkező esetben, amikor leteszi, az értekezlet szervező nélkül folytatódik, a rendszergazda által beállított időszak . Az értekezlet vége előtt öt perccel hallható egy értesítő üzenet. De ha újra csatlakozik az értekezlethez, visszaigényelheti a szervezői szerepkört.

*8

Kézfeltevéssel jelezze, hogy kérdést kíván feltenni

*3

A résztvevők számának meghallgatása

*#