Ove naredbe koristite kada započinjete sastanak Osobne sobe samo pomoću telefona ili kada započinjete zakazani sastanak.

Naredba

Redoslijed tipki

Organizator

Sudionik

Slušanje izbornika pomoći za DTMF

**

Isključite ili uključite zvuk svoje linije

*6

Isključite zvuk svim sudionicima, osim sebi samome

##

Uključite zvuk svim sudionicima

99

Automatsko isključivanje zvuka novim sudionicima pri ulasku

#6

Započnite snimanje sastanka u oblaku

*9

Zaustavite snimanje sastanka u oblaku

#9

Zaključajte ili otključajte sastanak

*5

Dopustite nastavak sastanka ako trebate napustiti sastanak ranije

U suprotnom, kada prekinete vezu, sastanak se nastavlja bez domaćina, u vremensko razdoblje koje je odredio vaš administrator. Poruka obavijesti reproducira se pet minuta prije završetka sastanka. Ali, ako se ponovno pridružite sastanku, možete ponovno preuzeti ulogu domaćina.

*8

Podignite ruku da postavite pitanje

*3

Poslušajte broj sudionika

*#