Koristite ove komande kada sastanak u ličnoj sobi pokrećete samo preko telefona ili pokrećete zakazani sastanak samo preko telefona.

Komanda

Sekvenca tastera

Organizator

Učesnik

Slušanje menija pomoći za DTMF

**

Isključivanje ili uključivanje zvuka svoje linije

*6

Isključivanje zvuka svim učesnicima, osim vas

##

Uključivanje zvuka svim učesnicima

99

Automatsko isključivanje zvuka novim učesnicima pri ulasku

#6

Započinjanje snimanja sastanka u oblaku

*9

Zaustavljanje snimanja sastanka u oblaku

#9

Zaključavanje ili otključavanje sastanka

*5

Dozvolite da se sastanak nastavi ako treba da napustite sastanak ranije

U suprotnom, kada prekinete vezu, sastanak se nastavlja bez organizatora zbog vremenski period koje je podesio vaš administrator. Poruka sa obaveštenjem se reprodukuje pet minuta pre završetka sastanka. Ali, ako se ponovo pridružite sastanku, možete ponovo da preuzmete ulogu organizatora.

*8

Podizanje ruke radi postavljanja pitanja

*3

Zvučna objava broja učesnika

*#