Brug disse kommandoer, når du kun starter et møde i personligt lokale via telefon eller kun starter et planlagt møde via telefon.

Kommando

Nøglesekvens

Vært

Mødedeltager

Hør DTMF-hjælpemenuen

**

Slå lyden på din egen linje fra/til

*6

Slå lyden fra for alle deltagere, undtagen dig selv

##

Slå lyden til for alle deltagere

99

Slå automatisk lyden fra for nye deltagere, når de kommer ind i mødet

#6

Start optagelsen af mødet i cloud

*9

Stop optagelsen af mødet i cloud

#9

Lås eller lås mødet op

*5

Tillad mødet at fortsætte, hvis du har brug for at forlade mødet tidligt

Ellers fortsætter mødet uden en vært, når du lægger røret på, i det tidsrum, der er angivet af administratoren. En meddelelse afspilles fem minutter før mødet slutter. Men hvis du deltager i mødet igen, kan du genvinde værtsrollen.

*8

Ræk hånden op for at stille et spørgsmål

*3

Hør en optælling af antallet af deltagere

*#