Polecenia te należy używać podczas rozpoczynania spotkania w pokoju osobistym tylko przez telefon lub rozpoczynania zaplanowanego spotkania tylko przez telefon.

Polecenie

Sekwencja klawiszy

Prowadzący

Uczestnik

Odsłuchanie menu pomocy DTMF

**

Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia własnej linii

*6

Wyciszenie wszystkich uczestników oprócz siebie

##

Wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników

99

Automatyczne wyciszenie nowych uczestników przy wejściu

#6

Rozpoczęcie nagrywania spotkania w chmurze

*9

Zatrzymanie nagrywania spotkania w chmurze

#9

Zablokuj lub odblokuj spotkanie

*5

Zezwól na kontynuowanie spotkania, jeśli chcesz opuścić spotkanie wcześniej

W przeciwnym razie po rozłączeniu spotkanie będzie kontynuowane bez prowadzącego przez czas ustawiony przez administratora. Wiadomość z powiadomieniem jest odtwarzana na pięć minut przed zakończeniem spotkania. Jeśli jednak ponownie dołączysz do spotkania, możesz odzyskać rolę prowadzącego.

*8

Uniesienie ręki, aby zadać pytanie

*3

Odtworzenie liczby uczestników

*#