Общ преглед

Функцията за автоматично предоставяне в Control Hub позволява самоосигуряване на устройствата на потребителя в Unified CM за извикване в специален екземпляр без намеса на администратор. Тази функция избягва прекомерното обезпечаване на множество устройства за потребител в Unified CM и елиминира необходимостта от обръщане към администратора при всяка промяна на личното му устройство. Устройствата се създават автоматично в Unified CM, когато потребителят е осигурен за обаждане в Webex (Unified CM) и влиза с регистрирания си имейл адрес или потребителски ИД в приложението Webex .

От администраторите не се изисква да отиват в Unified CM , за да осигурят предварително някое от устройствата на Webex App за потребители в тяхната организация. Когато потребителят влезе в приложението Webex с помощта на някое устройство за първи път, новият тип устройство се създава автоматично за потребителя, дори ако устройството вече не е налично в сървър в Unified CM.

Тази функция позволява автоматично предоставяне на следните типове устройства в Unified CM за потребителите, когато влизат в приложението Webex от различни платформи на устройства:

 • Устройство с Android (BOT)

 • Chromebook/iPad устройства (TAB)

 • Windows/ MAC устройства (CSF)

 • iPhone устройство (TCT)

Настройки за автоматично осигуряване

Можете да изберете да предоставите автоматично тип устройство за потребител на ниво организация и на ниво настройки за потребителски обаждания.


 

Автоматичното предоставяне на устройства Webex App в Unified CM се поддържа от версия на приложението Webex 41.12.

Настройки на организацията

 1. От изгледа на клиента в Control Hub (https://admin.webex.com), отидете на Услуги > Обаждане > Настройки на клиента .

 2. Дефинирайте правилата, за да определите кои устройства са разрешени за автоматично предоставяне. Изберете от една опция:

  • Настолни компютри и мобилни устройства

  • Само настолни компютри

  • Само мобилни устройства

  Можете да конфигурирате Webex приложение за автоматично предоставяне за потребители на настолен компютър, мобилен телефон или и двете.

  Можете също да промените тази настройка на потребителско ниво за конкретни потребители в Control Hub. За настройки на потребителско ниво вж Потребителски настройки .


   

  Настройките на потребителско ниво имат приоритет пред настройките на ниво по подразбиране на организацията за автоматично предоставяне на функцията на Webex приложение .

Настройки на потребителя


 

Уверете се, че имейл ИД или ИД на потребител в имейл формат на Unified CM съвпада с имейл ИД на потребителя в Control Hub.

 1. От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com, отидете на Управление > Потребители .

 2. Изберете потребителя за промяна и щракнете Обаждане .

 3. В настройките на Unified Communications Manager изберете разрешената опция за устройство от падащ списък. Типът тип устройство по подразбиране е Настолен и мобилен .

  • Настолни компютри и мобилни устройства

  • Само настолни компютри

  • Само мобилни устройства

 4. На страницата за администриране на Unified CM проверете дали потребителят има свързано основно разширение.

  Ако потребителят няма основно разширение и свързано устройство, добавете основно разширение към потребителя.

  1. Отидете на Управление на поребителите > Добавяне на потребител/телефон > Бързо добавяне на потребител/телефон .

  2. Намерете потребителя и добавете разширение в Разширения настройки.

Настройки на автоматично предоставено устройство

Следващата таблица изброява сценариите и настройките на шаблона, използвани за създаденото ново устройство, когато потребителят влезе в приложението Webex за първи път от ново мобилно или настолно устройство

Свързано(и) устройство(а)Настройки, използвани за автоматично осигурено устройство
Няма налично устройство

Настройки на устройството

Ако потребителският профил, свързан с краен потребител, е конфигуриран с множество шаблони за универсално устройство (UDT), настройките на създаденото ново устройство Webex App се копират от UDT въз основа на следния приоритетен ред:

 1. UDT, свързан с мобилните и настолните устройства

 2. UDT, свързан с настолните телефони

 3. Използва се шаблон за автоматична регистрация (UDT по подразбиране на системата) на клъстера, ако не е конфигуриран UDT в потребителския профил


 

Създаването на устройство е неуспешно, ако нито една от горните три опции не е налична.


 

Специфичен за стандартния модел Шаблон за телефонен бутон е конфигуриран за автоматично осигуреното устройство.

Всяко устройство

Настройки на устройството — Ако крайният потребител има свързано устройство и използва друг тип устройство, за да влезе в приложението Webex за първи път, новите автоматично предоставени настройки на устройството се копират от съществуващото асоциирано устройство в следния приоритетен ред:

 • Мобилни (TCT/TAB/BOT)

 • работен плот (CSF)

 • Всички други устройства


 

Специфичен за стандартния модел Шаблон за телефонен бутон е конфигуриран за автоматично осигуреното устройство.

Въз основа на съществуващия свързан профил за защита на телефона, автоматично осигуреното устройство избира един следния нов профил за защита на телефона.

Съществуващ профил за сигурност на телефонаИме на профила за сигурност на автоматично предоставения телефон
Универсален профил за сигурност (независим от модела) Универсален профил за сигурност (независим от модела)
Профил за сигурност, специфичен за стандартния модел Стандартен нов модел за специфичен профил за сигурност
Профил за сигурност, специфичен за персонализиран модел Стандартен нов модел за специфичен профил за сигурност
Персонализиран универсален профил за сигурност (независим от модела) Персонализиран универсален профил за сигурност (независим от модела)