Genel Bakış

Control Hub'daki otomatik hazırlama özelliği, herhangi bir yöneticinin müdahalesi olmadan kullanıcı cihazlarının Ayrılmış Örnekte Çağrı için Unified CM'de kendi kendine sağlanmasını sağlar. Bu özellik, Unified CM'de bir kullanıcı için birden fazla cihazın aşırı sağlanmasını önler ve kişisel cihazları her değiştirildiğinde yöneticiye yaklaşma ihtiyacını ortadan kaldırır. Cihazlar, bir kullanıcı Webex'te (Unified CM) Çağrı için sağlandığında ve kayıtlı e-posta adresiyle veya Kullanıcı Kimliğiyle Webex Uygulamasında oturum açtığında Unified CM'de otomatik olarak oluşturulur.

Yöneticilerin, kuruluşlarındaki kullanıcılar için Webex Uygulaması cihazlarından herhangi birini önceden sağlamak için Unified CM’ye gitmesi gerekmez. Kullanıcı herhangi bir cihazı kullanarak Webex Uygulamasında ilk kez oturum açtığında, yeni cihaz türü cihaz Unified CM sunucusunda mevcut olmasa bile kullanıcı için otomatik olarak oluşturulur.

Bu özellik, çeşitli cihaz platformlarından Webex Uygulamasında oturum açtıklarında kullanıcılar için aşağıdaki cihaz türlerinin Unified CM'de otomatik olarak sağlanmasına olanak tanır:

 • Android Cihazı (BOT)

 • Chromebook/iPad Cihazları (TAB)

 • Windows/MAC Cihazları (CSF)

 • iPhone Cihazı (TCT)

Otomatik Hazırlama Ayarları

Bir kullanıcı için cihaz türünü kuruluş düzeyinde ve kullanıcı çağrı ayarları düzeyinde otomatik olarak sağlamayı seçebilirsiniz.


 

Unified CM'de Webex Uygulaması cihazlarının otomatik olarak sağlanması, Webex Uygulaması 41.12 sürümünden desteklenir.

Kuruluş Ayarları

 1. Control Hub'daki müşteri görünümünden (https://admin.webex.com), şuraya gidin: Hizmetler > Çağrı > Istemci Ayarları.

 2. Hangi cihazların Otomatik sağlamaya izin verileceğini belirlemek için politikayı tanımlayın. Bir seçenek arasından seçim yapın:

  • Masaüstü ve mobil

  • Yalnızca masaüstü

  • Yalnızca mobil

  Masaüstü, mobil veya her ikisinde kullanıcılar için otomatik olarak Webex uygulamasını yapılandırabilirsiniz.

  Ayrıca bu ayarı Control Hub’daki belirli kullanıcılar için kullanıcı düzeyinde değiştirebilirsiniz. Kullanıcı düzeyi ayarları için bkz. Kullanıcı Ayarları.


   

  Kullanıcı seviyesi ayarları, Webex uygulaması özelliğinin otomatik olarak sağlanması için kuruluşun varsayılan düzey ayarlarından daha önceliklidir.

Kullanıcı Ayarları


 

Unified CM'nin e-posta biçimindeki e-posta kimliğinin veya kullanıcı kimliğinin Control Hub'daki kullanıcının e-posta kimliğiyle eşleştiğinden emin olun.

 1. https://admin.webex.com, içindeki müşteri görünümünden konumuna gidin Yönetim > Kullanıcılar.

 2. Değiştirilecek kullanıcıyı seçin ve Calling öğesine tıklayın.

 3. Unified Communications Manager ayarları altında, açılır listeden izin verilen cihaz seçeneğini seçin. Varsayılan cihaz türü Masaüstü ve mobildir.

  • Masaüstü ve mobil

  • Yalnızca masaüstü

  • Yalnızca mobil

 4. Unified CM Yönetimi sayfasında, kullanıcının ilişkili bir Birincil Dahili Hattı olup olmadığını kontrol edin.

  Kullanıcının bir Birincil Dahili Numarası yoksa ve ilişkili herhangi bir cihazı yoksa, kullanıcıya bir Birincil Dahili Numara ekleyin.

  1. Şuraya gidin: Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcı/Telefon Ekle > Hızlı Kullanıcı/Telefon Ekle.

  2. Kullanıcıyı bulun ve Dahili Numaralar ayarlarında bir dahili numara ekleyin.

Otomatik Olarak Sağlanan Cihaz Ayarları

Aşağıdaki tabloda, Kullanıcı yeni bir Mobil veya Masaüstü cihazından Webex Uygulamasında ilk kez oturum açtığında oluşturulan yeni cihaz için kullanılan senaryolar ve şablon ayarları listelenmektedir

Ilişkili Cihaz(lar)Otomatik Olarak sağlanan cihaz için Kullanılan ayarlar
Kullanılabilir cihaz yok

Cihaz Ayarları

Son Kullanıcıyla ilişkili Kullanıcı Profili birden fazla Evrensel Cihaz Şablonu (UDT) ile yapılandırılırsa oluşturulan yeni Webex Uygulama cihazının ayarları aşağıdaki öncelik sırasına göre UDT'den kopyalanır:

 1. Mobil ve Masaüstü Cihazlarıyla ilişkili UDT

 2. Masa Telefonları ile ilişkili UDT

 3. Kullanıcı Profilinde hiçbir UDT yapılandırılmamışsa kümenin otomatik kayıt şablonu (Sistem Varsayılan UDT) kullanılır


 

Yukarıdaki üç seçenekten hiçbiri kullanılamıyorsa cihaz oluşturulamaz.


 

Standart Modele özel Telefon Düğmesi Şablonu otomatik sağlanan cihaz için yapılandırılır.

Her tür cihaz

Cihaz Ayarları — Son Kullanıcının ilişkili bir cihazı varsa ve Webex Uygulamasında ilk kez oturum açmak için başka bir cihaz türü kullanıyorsa yeni otomatik sağlanan cihaz ayarları mevcut ilişkili cihazdan aşağıdaki öncelik sırasına göre kopyalanır:

 • Mobil (TCT/TAB/BOT)

 • Masaüstü (CSF)

 • Diğer tüm cihazlar


 

Standart Modele özel Telefon Düğmesi Şablonu otomatik sağlanan cihaz için yapılandırılır.

Ilişkili mevcut Telefon Güvenliği Profiline bağlı olarak, otomatik sağlanan cihaz aşağıdaki yeni Telefon Güvenliği Profilinden birini seçer.

Mevcut Telefon Güvenliği ProfiliOtomatik Olarak Sağlanan Telefon Güvenliği Profili Adı
Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız) Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız)
Standart Modele Özel Güvenlik Profili Standart Yeni Modele Özel Güvenlik Profili
Özel Modele Özel Güvenlik Profili Standart Yeni Modele Özel Güvenlik Profili
Özel Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız) Özel Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız)