Přehled

Funkce automatického zřizování v centru Control Hub umožňuje vlastní zřizování zařízení uživatele v systému Unified CM pro volání ve vyhrazené instanci bez jakéhokoli zásahu správce. Tato funkce zabraňuje nadměrnému zřizování více zařízení pro uživatele v systému Unified CM a eliminuje nutnost obracet se na správce při každé změně jeho osobního zařízení. Zařízení se automaticky vytvářejí v Unified CM, když je uživatel zřízen pro volání ve Webexu (Unified CM) a přihlásí se pomocí své registrované e-mailové adresy nebo ID uživatele do aplikace Webex.

Správci nejsou povinni přejít do systému Unified CM a předem zřídit některá zařízení aplikace Webex pro uživatele ve své organizaci. Když se uživatel poprvé přihlásí do aplikace Webex pomocí jakéhokoli zařízení, nový typ zařízení je pro uživatele automaticky vytvořen, i když zařízení již není na serveru Unified CM dostupné.

Tato funkce umožňuje automatické zřizování následujících typů zařízení v Unified CM pro uživatele, když se přihlásí do aplikace Webex z různých platforem zařízení:

 • Android zařízení (BOT)

 • Zařízení Chromebook/ipad (TAB)

 • Zařízení se systémem Windows/MAC (CSF)

 • itelefonní zařízení (TCT)

Nastavení automatického zřizování

Můžete zvolit automatické zřízení typu zařízení pro uživatele na úrovni organizace a na úrovni nastavení volání uživatelů.


 

Automatické zřizování zařízení aplikace Webex v systému Unified CM je podporováno z aplikace Webex verze 41.12.

Nastavení organizace

 1. Ze zobrazení zákazníka v prostředí Control Hub (https://admin.webex.com), přejděte na Služby > Volání > Nastavení klienta.

 2. Definujte zásady a určete, která zařízení jsou povolena pro automatické zřizování. Vyberte si z možnosti:

  • Počítače a mobilní zařízení

  • Jen počítače

  • Jen mobilní zařízení

  Aplikaci Webex pro uživatele můžete nakonfigurovat pro počítače, mobilní zařízení nebo obojí.

  Toto nastavení můžete také změnit na úrovni uživatele pro konkrétní uživatele v prostředí Control Hub. Informace o nastavení na úrovni uživatele naleznete v části Uživatelská nastavení.


   

  Nastavení úrovně uživatele má přednost před výchozím nastavením úrovně organizace pro automatické zřizování funkce aplikace Webex.

Uživatelská nastavení


 

Ujistěte se, že ID e-mailu nebo ID uživatele ve formátu e-mailu systému Unified CM odpovídá ID e-mailu uživatele v prostředí Control Hub.

 1. Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Správa > Uživatelé.

 2. Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a klikněte na možnost Volání.

 3. V nastavení aplikace Unified Communications Manager vyberte z rozevíracího seznamu povolenou možnost zařízení. Výchozí typ zařízení je Desktop a mobilní.

  • Počítače a mobilní zařízení

  • Jen počítače

  • Jen mobilní zařízení

 4. Na stránce správy systému Unified CM zkontrolujte, zda má uživatel přidruženou primární linku.

  Pokud uživatel nemá primární linku a žádné zařízení přidružené, přidejte k němu primární linku.

  1. Přejít na Správa uživatelů > Přidání uživatele/telefonu > Rychlé přidání uživatele/telefonu.

  2. Najděte uživatele a přidejte linku v nastavení Extensions.

Nastavení automaticky zřízeného zařízení

V následující tabulce jsou uvedeny scénáře a nastavení šablony použité pro nové zařízení, když se uživatel poprvé přihlásí do aplikace Webex z nového mobilního nebo stolního zařízení

Přiřazená zařízeníNastavení Použitá pro Automaticky zřízené zařízení
Není k dispozici žádné zařízení

Nastavení zařízení

Pokud je profil uživatele přidružený ke koncovému uživateli nakonfigurován s více univerzálními šablonami zařízení (U<UNK>), nastavení nového vytvořeného zařízení aplikace Webex se zkopíruje z UDT na základě následujícího pořadí priorit:

 1. UDT přidružené k mobilním a stolním zařízením

 2. UDT přidružené ke stolním telefonům

 3. Pokud v profilu uživatele není nakonfigurováno žádné UDT, použije se šablona automatické registrace (výchozí systémové UDT) clusteru.


 

Vytvoření zařízení se nezdaří, pokud není k dispozici žádná z výše uvedených tří možností.


 

Specifická šablona tlačítek telefonu pro standardní model je nakonfigurována pro automaticky zřízené zařízení.

Jakékoli zařízení

Nastavení zařízení – pokud má koncový uživatel přiřazené zařízení a k prvnímu přihlášení do aplikace Webex použije jiný typ zařízení, nová automaticky zřízená nastavení zařízení se zkopírují ze stávajícího přiřazeného zařízení v následujícím pořadí priorit:

 • Mobilní zařízení (TCT/TAB/BOT)

 • Stolní počítač

 • Všechna ostatní zařízení


 

Specifická šablona tlačítek telefonu pro standardní model je nakonfigurována pro automaticky zřízené zařízení.

Na základě přidruženého stávajícího profilu zabezpečení telefonu zvolí automaticky zřízené zařízení následující nový profil zabezpečení telefonu.

Stávající profil zabezpečení telefonuNázev profilu automaticky zřízeného zabezpečení telefonu
Univerzální profil zabezpečení (nezávislý na modelu) Univerzální profil zabezpečení (nezávislý na modelu)
Profil zabezpečení specifický pro standardní model Standardní nový profil zabezpečení specifický pro nový model
Profil zabezpečení specifický pro vlastní model Standardní nový profil zabezpečení specifický pro nový model
Vlastní univerzální profil zabezpečení (nezávisle na modelu) Vlastní univerzální profil zabezpečení (nezávisle na modelu)