Pregled

Funkcija automatskog obezbeđivanja u Kontrolnom čvorištu omogućava samostalno obezbeđivanje korisničkih uređaja u Unified CM za pozivanje u namenskoj instanci bez intervencije administratora. Ova funkcija izbegava prekomerno obezbeđivanje više uređaja za korisnika u Unified CM-u i eliminiše potrebu za pristupom administratoru svaki put kada se njihov lični uređaj promeni. Uređaji se automatski kreiraju u Unified CM-u, kada je korisniku omogućeno pozivanje u Webex-u (Unified CM) i prijavljuje se sa svojom registrovanom adresom e-pošte ili ID-om korisnika u Webex App.

Administratori nisu obavezni da idu u Unified CM kako bi unapred obezbedili bilo koji od Webex App uređaja za korisnike u svojoj organizaciji. Kada se korisnik prvi put prijavi u aplikaciju Webex koristeći bilo koji uređaj, novi tip uređaja se automatski kreira za korisnika čak i ako uređaj već nije dostupan na Unified CM serveru.

Ova funkcija omogućava automatsko obezbeđivanje sledećih tipova uređaja u Unified CM za korisnike kada se prijave u Webex App sa različitih platformi uređaja:

 • Android uređaj (bot)

 • Chromebook/iPad uređaji (KARTICA)

 • Windows/MAC uređaji (CSF)

 • iPhone uređaj (TCT)

Podešavanja automatskog obezbeđivanja

Možete izabrati da automatski obezbedite tip uređaja za korisnika na nivou organizacije i na nivou korisničkih podešavanja poziva.


Automatsko obezbeđivanje Webex App uređaja u Unified CM-u je podržano od strane Webex App verzije 41.12.

Podešavanje organizacije

 1. Sa korisničkog stanovišta u Kontrolnom čvorištu (https://admin.webex.com),idite na Usluge > Pozivanje > Podešavanja klijenta.

 2. Definisati politiku za određivanje koji uređaji su dozvoljeni za automatsko obezbeđivanje. Izaberite jednu od opcija:

  • Stoni i mobilni uređaj

  • Samo stoni uređaj

  • Samo mobilni uređaj

  Aplikaciju Webex za automatsko obezbeđivanje možete da konfigurišete za korisnike na računaru, mobilnom uređaju ili oboje.

  Ovu postavku možete da promenite i na korisničkom nivou za određene korisnike u Kontrolnom čvorištu. Za podešavanja korisničkog nivoa pogledajte Korisnička podešavanja.


  Podešavanja korisničkog nivoa imaju prioritet nad podrazumevanim podešavanjima nivoa organizacije za automatsko obezbeđivanje funkcije aplikacije Webex.

Podešavanja korisnika


Uverite se da se ID e-pošte ili korisnički ID u formatu e-pošte Unified CM podudara sa korisničkim ID-om e-pošte u Kontrolnom centru.

 1. Sa korisničkog prikaza https://admin.webex.com, u odeljku Uprava > Korisnici.

 2. Izaberite korisnika za izmenu i kliknite na Pozivanje.

 3. U okviru podešavanja Unified Communications Manager izaberite dozvoljenu opciju uređaja sa padajuće liste. Podrazumevani tip uređaja je površni i mobilni.

  • Stoni i mobilni uređaj

  • Samo stoni uređaj

  • Samo mobilni uređaj

 4. Na stranici Unified CM Administration proverite da li je korisnik povezan sa primarnim dodatkom.

  Ako korisnik nema primarno proširenje i nijedan povezani uređaj, dodajte primarno proširenje korisniku.

  1. Idite na Upravljanje korisnicima > Dodavanje korisnika/telefona > Brzo dodavanje korisnika/telefona.

  2. Pronađite korisnika i dodajte dodatak u podešavanjima za dodatke.

Podešavanja automatskog uređaja

Sledeća tabela navodi scenarije i podešavanja šablona koji se koriste za novi napravljeni uređaj, kada se korisnik prvi put prijavljuje u aplikaciju Webex sa novog mobilnog ili desktop uređaja

Povezani uređaji Podešavanja koja se koriste za automatski obezbeđen uređaj
Nema dostupnog uređaja

Podešavanja uređaja

Ako je Korisnički profil povezan sa Krajnjim korisnikom konfigurisan sa više Univerzalnih šablona uređaja (UDT), podešavanja novog napravljenog Webex App uređaja se kopiraju sa UDT-a na osnovu sledećeg prioritetnog naloga:

 1. UDT povezan sa mobilnim i radnim uređajima

 2. UDT povezan sa desk telefonima

 3. Koristi se šablon za automatsku registraciju (sistemski podrazumevani UDT) klastera, ako nije konfigurisan UDT u korisničkom profilu


 

Kreiranje uređaja ne uspeva ako nijedna od gore navedene tri opcije nije dostupna.


 

Šablon telefonskog dugmeta specifičnog za standardni model je konfigurisan za automatski obezbeđen uređaj.

Bilo koji uređaj

Podešavanja uređaja — Ako Krajnji korisnik ima povezan uređaj i koristi drugi tip uređaja za prvo prijavljivanje u aplikaciju Webex, nova automatski obezbeđena podešavanja uređaja kopiraju se sa postojećeg povezanog uređaja sledećim prioritetnim redosledom:

 • Mobilni (TCT/TAB/bot)

 • Radna površina (CSF)

 • Svi ostali uređaji


 

Šablon telefonskog dugmeta specifičnog za standardni model je konfigurisan za automatski obezbeđen uređaj.

Na osnovu postojećeg povezanog profila za bezbednost telefona, uređaj koji se automatski obezbeđuje bira sledeći novi profil za bezbednost telefona.

Postojeći profil za bezbednost telefona Naziv profila za bezbednost telefona koji se automatski obezbeđuje
Univerzalni bezbednosni profil (model nezavisan) Univerzalni bezbednosni profil (model nezavisan)
Standardni sigurnosni profil specifičan za model Standardni sigurnosni profil specifičan za novi model
Poseban bezbednosni profil prilagođenog modela Standardni sigurnosni profil specifičan za novi model
Prilagođeni univerzalni bezbednosni profil (nezavisno od modela) Prilagođeni univerzalni bezbednosni profil (nezavisno od modela)