1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на

Потребители > Добавяне на потребител — За да създадете нов акаунт на домакин.

Потребители > Редактиране на потребителя — За да редактирате съществуващ акаунт.

За повече информация как да добавяте или редактирате потребителски акаунти, вж Управление на потребителски акаунти в Cisco Webex администрация на сайта .

2

Проверете Позволете на домакините на срещи само по телефона да прекъснат връзката, без да прекратяват срещата, след като натиснете *8

3

От менюто изберете максималния времеви период от време, през който срещата да продължи, след като домакинът напусне.

Можете да изберете срещите да приключват 30 минути, 60 минути, 2 часа, 3 часа, 6 часа, 12 часа или 24 часа след като последният домакин напусне срещата.