1

Влезте в уебекс администрацията на сайта и отидете на

Потребителите > Добавяне на потребител – За дасъздадете нов хост акаунт.

Потребителите > Редактиране на потребител — Зада редактирате съществуващ акаунт.

За повече информация как да добавите или да редактирате потребителски акаунти вижте Управление на потребителски акаунти в Cisco Webex администриране на сайта.

2

Проверка Разрешаване на хостовете за събрания само по телефона да прекъснат връзката, без да приключват събранието след натискане на *8

3

От менюто изберете максималния период от време, за да може събранието да продължи след напускането на хоста.

Можете да изберете срещите да свършат 30 мин, 60 мин, 2 часа, 3 часа, 6 часа, 12 часа или 24 часа след като последният домакин напусне събранието.