1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do

Użytkownicy > Dodaj użytkownika — aby utworzyć nowe konto prowadzącego.

Użytkownicy > Edytuj użytkownika — aby edytować istniejące konto.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub edytowania kont użytkowników, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników w Cisco Webex Site Administration.

2

Zaznacz opcję Zezwalaj prowadzącym spotkania tylko w telefonie na rozłączenie bez kończenia spotkania po naciśnięciu *8

3

W menu wybierz maksymalny okres trwania spotkania po opuszczeniu przez prowadzącego.

Możesz wybrać zakończenie spotkań 30 minut, 60 minut, 2 godziny, 3 godziny, 6 godzin, 12 godzin lub 24 godziny po opuszczeniu spotkania przez ostatniego prowadzącego.