1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do

Użytkownicy > Dodaj użytkownika — aby utworzyć nowe konto hosta.

Użytkownicy > Edytuj użytkownika — aby edytować istniejące konto.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub edytowania kont użytkowników, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników w Cisco Webex Site Administration.

2

Zaznacz opcję Zezwalaj gospodarzom spotkań tylko na telefon na rozłączanie się bez kończenia spotkania po naciśnięciu *8

3

Z menu wybierz maksymalny czas, przez który spotkanie będzie kontynuowane po odejściu gospodarza.

Możesz wybrać, aby spotkania kończyły się 30 minut, 60 minut, 2 godziny, 3 godziny, 6 godzin, 12 godzin lub 24 godziny po opuszczeniu spotkania przez ostatniego gospodarza.