1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till

Användare > Lägg till användare – För attskapa ett nytt värdkonto.

Användare > Redigera användare – För att redigeraett befintligt konto.

Mer information om hur du lägger till eller redigerar användarkonton finns i Hantera användarkonton i Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings.

2

Markera Tillåt mötesvärdar med endast telefon att koppla från utan att avsluta mötet efter att ha tryckt *8

3

I menyn väljer du den maximala tidsperioden för mötet ska fortsätta efter att värden har lämnat.

Du kan välja att möten ska avslutas 30 minuter, 60 minuter, 2 timmar, 3 timmar, 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar efter att den sista värden har lämnat mötet.