1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i posetite lokaciju

Korisnici > dodavanje korisnika – Da bi kreirali novi nalog glavnog računarskog računarskog interfejsa.

Korisnici > Uređivanje korisnika– Da bi uredili postojeći nalog.

Više informacija o dodavanju ili uređivanju korisničkih naloga potražite u članku Upravljanje korisničkim nalozima u administraciji Cisco Webex lokacije.

2

Proverite dozvoli prekid veze samo sa domaćinima sastanka samo za telefon bez završetka sastanka nakon pritiska na *8

3

U meniju izaberite maksimalni vremenski period da bi se sastanak nastavio nakon što domaćin ode.

Možete odabrati da se sastanci završe 30 min, 60 min, 2 sata, 3 sata, 6 sati, 12 sati ili 24 sata nakon što poslednji domaćin napusti sastanak.